GarageBand for iOS: Deling av sanger med iTunes for Windows

Windows viser GarageBand-sanger som mapper og du kan ikke legge til disse mappene i iTunes for Windows.

Dette problemet er løst i iTunes for Windows 11.4 og nyere. Oppdater til siste versjon av iTunes.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: