Mac Pro RAID-kort eller Xserve RAID-kort: Volumet monteres kanskje ikke korrekt etter feilaktig avslåing eller omstart

  

Etter feilaktig avslåing eller omstart:

 • Systemer med Mac Pro RAID-kort eller Xserve RAID-kort viser kanskje et blinkende spørsmålstegn etter oppstart, eventuelt monteres kanskje ikke RAID-volumene. Raid Utility viser kanskje volumene, RAID-settene og diskene som levedyktige eller gode.
 • En Xserve konfigurert med en SSD og Mac OS X Server installert på SSD-en starter kanskje, men RAID-volumet/-volumene som er konfigurert på RAID-kortet, monteres kanskje ikke.

Disse symptomene kan oppstå hvis LUN-kartet er skadet eller må gjenopprettes.

Start opp via andre medier og samle inn informasjon

 1. Start opp via andre oppstartbare medier som en installasjons-DVD, ekstern FireWire-disk eller USB-disk, eller den interne SSD-en med Xserve (tidlig 2009).
 2. Åpne Systemprofiler og velg "Maskinvare-RAID"-visningen i det venstre sidepanelet.
 3. Kontroller at volumene, RAID-settet og diskene alle rapporteres som levedyktige eller gode.
 4. Fra "Maskinvare-RAID"-visningen går du til Maskinvare-RAID-enhet > Xserve (eller Mac Pro) RAID-kort > Volumer.

  Sjekk informasjonen for hvert volum. Hvis et volum ikke har en tilhørende "BSD-navn"-attributt, følger du fremgangsmåten nedenfor for å løse problemet. Sjekk Systemprofil-rapporten

  Nedenfor ser du et eksempel på en Systemprofil-rapport som viser både et påvirket volum (R2V1) og et ikke-påvirket volum (R3V1). På systemer med flere volumer, er kanskje ikke alle volumene påvirket.

  R2V1:

    Kapasitet:    299,8 GB (299,798,364,160 bytes)
    Les kommando-størrelse:    2 MB
    Les forover-margin:    16 MB
    RAID-sett:    RS1
    Status:
    Degradert:    Nei
    Inited:    Ja
    Under overføring:    Nei
    Levedyktig:    Ja
   
  R3V1:

    BSD-navn:    disk2
    Kapasitet:    299,8 GB (299,798,364,160 bytes)
    Les kommando-størrelse:    2 MB
    Les forover-margin:    16 MB
    RAID-sett:    RS2
    Status:
    Degradert:    Nei
    Inited:    Ja
    Under overføring:    Nei
    Levedyktig:    Ja

Løse problemet

Merk: Denne prosessen kan brukes på oppstartbare RAID-volumer med Mac OS X v10.5.x, 10.6.x eller OS X Lion installert. Operativsystemet oppdateres ikke på det påvirkede RAID-volumet.

For Xserve (tidlig 2009) som var konfigurert med en SSD

 1. Oppdater serverprogramvaren som er installert på SDD-en til Mac OS X Server v10.6.7 eller nyere. Hvis Lion Server er installert, må du oppdatere til den gjeldende versjonen av Lion Server.
 2. Start Xserve på nytt.
 3. Vent mens RAID-volumene monteres, dette kan ta noen minutter.
 4. Når volumene er montert, kan du starte Xserve på nytt fra det vanlige oppstartsvolumet. Dette gir serveren muligheten til å starte med RAID-volumene tilgjengelig på oppstartstidspunktet.
 5. Åpne Raid Utility.
 6. Under "Kontroller" klikker du på "Status". Hendelsespanelet i Raid Utility-vinduet skal vise en oppføring for hvert volum hvis LUN-kart ble gjenopprettet.

For Mac Pro, Xserve (sent 2006), Xserve (tidlig 2008) og Xserve (tidlig 2009) uten SSD

 1. Installer Mac OS X v10.6.x eller OS X Lion (server eller klient) på en ekstern USB- eller FireWire-disk. Bruk Mac OS X Server v10.6 for serversystemer og Mac OS X v10.6 for klientsystemer.
 2. Hvis du bruker Mac OS X v10.6, må du oppdatere til Mac OS X v10.6.7 (server eller klient) eller nyere. Hvis OS X Lion (server eller klient) er installert, må du oppdatere til den gjeldende versjonen av Lion.
 3. Start det påvirkede systemet fra den eksterne disken.
 4. Vent mens RAID-volumene monteres, dette kan ta noen minutter.
 5. Start systemet på nytt fra det vanlige oppstartsvolumet.
 6. Åpne Raid Utility.
 7. Under "Kontroller" klikker du på "Status". Hendelsespanelet i Raid Utility-vinduet skal vise en oppføring for hvert volum hvis LUN-kart ble gjenopprettet.

Lær mer

Vi anbefaler å utføre denne prosessen med diskene installert på datamaskinen de vanligvis brukes i. Det er imidlertid mulig å overføre stasjonene til en annen datamaskin med lik konfigurasjon for å utføre denne prosessen på RAID-volumene.

Vær forsiktig hvis du gjør dette.

Merknader

 1. Pass på at alle diskene merkes med brønnummeret de er installert i, slik at de kan installeres i samme rekkefølge.
 2. RAID-sett som er konfigurert på en Mac Pro (tidlig 2009) eller Mac Pro (midten av 2010) gjenkjennes ikke på en Mac Pro (original) eller Mac Pro (tidlig 2008).
 3. RAID-sett som er konfigurert på Xserve (tidlig 2009) gjenkjennes ikke på en Xserve (sent 2006) eller Xserve (tidlig 2008).
 4. Apple-stasjonsmoduler som flyttes fra en Xserve (sent 2006) eller Xserve (tidlig 2008) må bare flyttes til en annen Xserve (sent 2006) eller Xserve (tidlig 2008). Hvis de settes inn i en Xserve (tidlig 2009), kjennes de ikke lenger igjen av Xserve RAID-kortet på Xserve (sent 2006) eller Xserve (tidlig 2008) som de opprinnelig var montert i. Hvis du flytter stasjonene eller Apple-stasjonsmodulene til Mac Pro (tidlig 2009) eller Mac Pro (midten av 2010) eller Xserve-modeller, utføres det en maskinvareoverføring på stasjonene.
 5. Hvis en alternativ Mac Pro brukes til å reparere RAID-volumet, må den ha et Mac Pro RAID-kort installert.
 6. Hvis en alternativ Xserve brukes til å reparere RAID-volumet, må den ha et Xserve Pro RAID-kort installert.
 7. Hvis RAID-volumet som repareres ble konfigurert i en Mac Pro (original) eller Mac Pro (tidlig 2008), er det bare de to følgende Mac Pro-modellene som kan brukes til å reparere RAID-volumet.
 8. Hvis RAID-volumet som repareres ble konfigurert i en Mac Pro (tidlig 2009) eller Mac Pro (midten av 2010), er det bare de to følgende Mac Pro-modellene som kan brukes til å reparere RAID-volumet.
 9. Hvis RAID-volumet som repareres ble konfigurert i en Xserve (sent 2006) eller Xserve (tidlig 2008), er det bare de to Xserve-modellene som kan brukes til å reparere RAID-volumet.
 10. Hvis RAID-volumet som repareres ble konfigurert i en Xserve (tidlig 2009), må Xserve-modellen som brukes til å reparere RAID-volumet være samme modell.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: