Hvis iPhone, iPad eller iPod ikke kan sammenkobles med eller ikke fungerer i bilen

Finn ut hva du kan gjøre hvis du har problemer med å koble enheten din til bilstereoen.

Hvis du kobler til med CarPlay

CarPlay er tilgjengelig på utvalgte biler, og det er en smartere og tryggere måte å bruke iPhone i bilen på. CarPlay viser på bilens innebygde skjerm det du vil gjøre med iPhonen når du kjører.

Hvis bilen din støtter CarPlay med USB-porten, kobler du iPhonen til USB-porten i bilen eller stereoen. USB-porten kan være merket med et CarPlay-symbol eller et smarttelefon-symbol.

Hvis bilen støtter trådløs CarPlay, berører du og holder på Voice Control-knappen på rattet for å konfigurere CarPlay. Eller kontroller at bilen er i sammenkoblingsmodus for trådløs eller Bluetooth. På iPhonen går du deretter til Innstillinger > Generelt > CarPlay > Tilgjengelige biler og velger bilen din. Se brukerhåndboken for bilen din for mer informasjon.

Finn ut mer om CarPlay eller hvordan du konfigurerer og bruker CarPlay.

Hvis du kobler til med Bluetooth

 1. Start enheten på nytt.
 2. Gå til Innstillinger > Bluetooth, og slå av Bluetooth. Vent i fem sekunder, og slå deretter på Bluetooth igjen.
 3. Se i brukerhåndboken for bilstereoen for å finne ut hvordan du sammenkobler med en Bluetooth-enhet. De fleste biler krever at telefonen konfigureres på skjermen til bilen. 
 4. Hvis du har koblet flere telefoner til bilstereoen, kan du forsøke å gi enheten et nytt navn: Gå til Innstillinger > Generelt > Om > Navn, og skriv inn et nytt navn. Deretter prøver du å koble til på nytt.
 5. Oppdater enheten din.
 6. Installer eventuelle firmwareoppdateringer for bilstereoen.
 7. Hvis du fortsatt ikke kan koble til, kan du kontakte Apple-kundestøtte.

Hvis du kobler til med USB-avspilling

 1. Omstart enheten og bilen.
 2. Sørg for at enheten er låst opp og viser Hjem-skjermen.
 3. Prøv å koble til med en annen kabel eller USB-port, hvis det er mulig. Se i brukerhåndboken for bilen for å finne ut hvordan du kobler til en Apple-enhet.
 4. Se etter rusk eller skade på ladeporten. Kontroller at ladekabelen er satt helt inn i porten.
 5. Oppdater enheten din.
 6. Installer eventuelle firmwareoppdateringer for bilstereoen.
 7. Prøv å spille av fra en annen app. Hvis du ikke kan spille av lyd fra en app fra tredjepart, kontakter du apputvikleren for å få hjelp. Kontakt Apple-kundestøtte hvis du ikke kan spille av lyd fra en Apple-app.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: