iOS: Microsoft Exchange Server 2010 SP1 godtar bare ti enheter per konto

Microsoft Exchange ActiveSync 14.1, som følger med Exchange Server 2010 SP1, har en grense på ti enheter per Exchange-konto. Microsoft kaller disse forbindelsene for partnerskap. Hvis du konfigurerer en konto på en iOS-enhet som gjør at du overskrider grensen, eller hvis du har en eksisterende konto konfigurert og Exchange Server oppgraderes til 2010 SP1, kan du få følgende virkemåte.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.
  • Du kan ikke synkronisere Mail, Kalender eller Notater med Exchange-kontoen.
  • Når du prøver å installere en profil som konfigurerer en Exchange-konto, installeres ikke profilen.
  • Når du ser etter e-post på en annen enhet, kan du se denne meldingen: "Feil med ditt nye mobiltelefonpartnerskap. Du har 11 telefonpartnerskap av de maksimalt tillatte 10 partnerskapene."

Følg disse trinnene for å redusere antall enheter som er knyttet til kontoen:

  1. Logg på Outlook Web App og gå til Alternativer > Telefon > Mobiltelefoner.
  2. Slett eventuelle ubrukte partnerskap for å redusere antall enheter som er knyttet til denne kontoen, til ti eller færre.

Din Exchange Server-administrator kan endre parameteren EASMaxDevices i klientstrupingpolicyen for å øke antall tillatte mobile enheter, slik det er beskrevet i disse Microsoft-artiklene om å forstå og angi klientstrupingpolicyer.

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: