Få hjelp med Finn iPhone-appen

Hvis du trenger hjelp med å logge på, eller hvis Finn iPhone ikke finner enheten din, kan du prøve denne fremgangsmåten. 

Før du begynner

Oppdater til den nyeste versjonen av iOS og Finn iPhone. For å oppdatere Finn iPhone trykker du på App Store og deretter på Oppdateringer.

Hvis du trenger hjelp med å finne enheten din, spille av lyder, vise meldinger eller ekstern låsing eller sletting av enheter, kan du prøve denne fremgangsmåten for å få hjelp med Finn iPhone.

Hvis du ikke kan logge på Finn iPhone

Prøv å logge på igjen etter hvert av disse trinnene:

  1. Sørg for at du logger på med Apple-ID-en du bruker til iCloud. 
  2. Gå til iCloud.com på datamaskinen, logg på, og velg Finn iPhone.
  3. Trykk på Innstillinger > Generelt > Dato og tid på iOS-enheten din, og deretter sjekker du datoen og klokkeslettet.

Hvis du har angitt en sikkerhetskode på iOS-enheten, blir du bare bedt om å logge på første gang du åpner Finn iPhone. For å angi en sikkerhetskode går du til Innstillinger > Touch ID og sikkerhetskode (på enheter med Touch ID) eller Innstillinger > Sikkerhetskode (på andre enheter) og trykker på Slå på sikkerhetskode.

Hvis du får meldingen «Ingen enheter registrert»

Hvis du fremdeles har enheten, går du til Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud og sørger for at Finn iPhone er slått på. Hvis du bruker iOS 10.2 eller eldre, går du til Innstillinger > iCloud.

Hvis du får meldingen «Enheten kan ikke finnes lenger»

Denne meldingen betyr at Stedstjenester var slått av på enheten da du brukte Finn iPhone til å finne den. Finn iPhone kan ikke finne enheten din, men den siste kjente posisjonen vises i opptil 24 timer. Du kan fortsatt bruke Finn iPhone til å få enheten til spille av en lyd, vise en melding på enhetsskjermen, låse enheten eller slette enheten.

Muligheten til å bruke Finn iPhone til å lokalisere en enhet på kartet er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner. Det må være Maps-data tilgjengelig i det aktuelle området for at enhetens posisjon skal bestemmes. Alle andre Finn iPhone-funksjoner fungerer fremdeles.

Hvis du fortsatt trenger hjelp, kan du prøve denne fremgangsmåten for å få hjelp med Finn iPhone. Du kan også gå til iCloud-kundestøttesiden.

Publiseringsdato: