Hvis Mail ikke sender vedlegg via en Exchange 2007 EWS-konto

Hvis Mail ikke sender et meldingsvedlegg når du bruker en e-postkonto av typen Exchange 2007 EWS, kan det hende at Exchange-serveren begrenser den tillatte størrelsen på vedlegg.

Be Exchange-administratoren om åkonfigurere den maksimale meldingsstørrelsen i Outlook Web App (artikkel fra Microsoft Kundestøtte).

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: