Hvis en tom CD eller DVD ikke vises i Finder

Følg denne fremgangsmåten på Mac-maskinen dersom en tom optisk plate (som f.eks. en CD-R, CD-RW eller DVD-R) ikke vises på skrivebordet eller i Finder etter den har blitt matet inn.

Når du mater inn en tom plate, avgjør innstillingene for CD og DVD hvordan dette håndteres. Dersom de er satt til Ignorer, vil ingenting skje i Finder.* Følg disse stegene for å endre innstillingen:

  1. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på CD og DVD.
    Hvis du ikke har en optisk disk bygget inn eller tilkoblet Mac-maskinen, er ikke innstillingene for CD og DVD tilgjengelige.
  2. Fra lokalmenyene «Når du setter inn en tom CD» og «Når du setter inn en tom DVD» velger du hva som helst bortsett fra Ignorer, som f.eks. «Spør om hva som skal skje.»
  3. Avslutt Systemvalg. 

* Platen kan fortsatt brukes i programmer som iTunes og Diskverktøy selv om den ikke vises på skrivebordet eller i Finder.

Publiseringsdato: