Få hjelp med Hjemmedeling for iTunes-biblioteker

Hvis du bruker Hjemmedeling og ikke ser delte iTunes-biblioteker på en Mac, iOS-enhet eller Apple TV, følger du denne framgangsmåten.

Før du begynner

1. Åpne iTunes på Mac eller PC

Kontroller at datamaskinen du vil dele eller strømme innhold fra, er slått på og våken og at iTunes er åpnet. Avslutt og åpne iTunes hvis programmet allerede er åpnet.

Hvis du bruker en Mac med en Apple TV, kan du sette Apple TV til å vekke Macen for tjenester som Hjemmedeling. På Macen går du til Systemvalg > Strømsparer. Velg Vekk for nettverkstilgang. Les mer om Våkne etter behov.

2. Bruk samme Apple-ID på tvers av alle enheter

Når det gjelder Hjemmedeling, må du bruke samme Apple-ID på tvers av alle enheter. Slik sjekker du Apple-ID-en på hver enhet:

  • På Mac eller PC åpner du iTunes og ser under Arkiv > Hjemmedeling. Hvis du vil bruke en annen Apple-ID til Hjemmedeling, velger du Slå av Hjemmedeling før du konfigurerer Hjemmedeling på nytt.
  • På iPhone, iPad eller iPod touch går du til Innstillinger > Musikk. Bla til Hjemmedeling-delen, og trykk på Logg på for å bruke Apple-ID-en du er logget på med. Eller trykk på Bruk en annen Apple-ID for å logge på med en annen Apple-ID.
  • På Apple TV ser du under Innstillinger > Kontoer > Hjemmedeling. På eldre modeller av Apple TV ser du under Innstillinger > Datamaskiner.

3. Kontroller nettverksforbindelsen

Når det gjelder Hjemmedeling, må alle enhetene være i samme hjemmenettverk.

  • Hvis du har mer enn én ruter, må du passe på at alle enhetene er koblet til samme ruter.
  • Hvis du bruker et VPN (Virtual Private Network), beholder du alle enhetene i dette VPN, eller kobler alle enhetene fra det samme VPN. 
  • Hvis du har et gjestenettverk, må du kontrollere at alle enhetene er i det samme gjestenettverket.

Omstart og oppdater ruteren

  1. Slå av ruteren og slå den deretter på igjen. Se i håndboken til ruteren for å få hjelp.
  2. Hvis du bruker en AirPort eller Time Capsule, søker du etter firmwareoppdateringer. Hvis du bruker en annen ruter, kontakter du produsenten for å få hjelp.

Når ruteren er slått av, vil du ikke kunne bruke Internett-tjenester som VoIP (Voice over IP) til telefonsamtaler, og du må kanskje nullstille andre rutere.

4. Undersøk sikkerhetsprogramvaren

Brannmurer eller sikkerhetsprogramvare kan hindre at andre enheter får tilgang til iTunes-biblioteket ditt med Hjemmedeling. 

  • Hvis du bruker en Mac-maskin, går du til Systemvalg > Sikkerhet og personvalg og velger Brannmur. Hvis brannmuren blokkerer alle innkommende tilkoblinger eller bare tillater grunnleggende tjenester, klikker du på Brannmurvalg og redigerer innstillingene.
  • Hvis du bruker en PC eller du har en annen brannmur konfigurert på datamaskinen eller ruteren, må du kontrollere at TCP-port 3689 og UDP-port 5342 ikke er lukket eller blokkert. Få hjelp til tredjeparts sikkerhetsprogramvare.

Hvis Hjemmedeling fremdeles ikke fungerer

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: