Hvis Delt Internett ikke fungerer på iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular)

Med Delt Internett kan du dele mobilnettforbindelsen til en iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular) med en annen enhet. Hvis du trenger hjelp med Delt Internett, kan du følge denne fremgangsmåten.

Følg denne fremgangsmåten først

Prøv på nytt etter hvert trinn.

 1. Påse at Delt Internett er slått på i Innstillinger > Delt Internett. Hvis du ikke finner eller klarer å slå på Delt Internett, sjekker du at mobiloperatøren har aktivert det samt at abonnementet ditt støtter det.
 2. Omstart iPhone- eller iPad-enheten som leverer Delt Internett og den andre enheten som trenger å koble til Delt Internett. 
 3. Sørg for at du har den nyeste versjonen av iOS.
 4. På iPhone eller iPad som leverer Delt Internett, går du til Innstillinger > Generelt > Tilbakestill, og deretter trykker du på Tilbakestill nettverksinnstillinger.

Hvis du fortsatt trenger hjelp, følger du fremgangsmåten nedenfor for å få hjelp til Delt Internett via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.

Hvis du ikke kan koble til Delt Internett med Wi-Fi

På enheten som leverer Delt Internett, går du til Innstillinger > Delt Internett, og deretter følger du denne fremgangsmåten:

 1. Påse at Delt Internett er slått på. 
 2. Husk enhetens Wi-Fi-nettverksnavn og -passord som vises på denne skjermen. Hvis du vil endre Wi-Fi-nettverksnavnet, kan du lese om hvordan du endrer enhetsnavnet.
 3. Bli værende på denne skjermen til du kobler den andre enheten til Wi-Fi-nettverket. 

På enheten som trenger å koble til Delt Internett, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Slå Wi-Fi av og på igjen.
 2. Påse at du kobler til riktig Wi-Fi-nettverk. Nettverksnavnet er det samme som iOS-enheten som leverer Delt Internett, og Delt Internett-symbolet kan vises ved siden av det.
 3. Hvis du får en passordfeil når du prøver å åpne Delt Internett, sjekker du Wi-Fi-passordet: På enheten som leverer Delt Internett, går du til Innstillinger > Delt Internett for å se Wi-Fi-passordet.

Hvis du ikke kan koble til Delt Internett med USB

For å unngå unødvendige datakostnader slår du av Delt Internett når du ikke trenger det. Hvis du ikke gjør det, blir datamaskinen koblet til Delt Internett hver gang du kobler iOS-enheten med Delt Internett til datamaskinen for å lade. 

Følg fremgangsmåten nedenfor for Mac eller Windows-PC.

Koble en Mac-maskin til Delt Internett med USB

 1. Oppdater til den nyeste versjonen av iTunes
 2. Ved hjelp av en USB-kabel kobler du Mac-maskinen til iPhone- eller iPad-enheten som leverer Delt Internett. Hvis du blir spurt om det, godkjenner du enheten.
 3. Sørg for at du kan finne og se iPhone eller iPad i iTunes. Hvis Mac-maskinen ikke gjenkjenner enheten din, prøver du med en annen USB-kabel.
 4. Gå til Systemvalg > Nettverk, og velg deretter iPhone USB. Hvis du ikke ser den, klikker du på plusstegnet og legger den til.

 5. Klikk på Innstillinger-symbolet, velg Deaktiver tjeneste, og klikk deretter på Bruk.
 6. Klikk på Innstillinger-symbolet, velg Aktiver tjeneste, og klikk deretter på Bruk. Hvis du allerede har en annen nettverkstilkobling, blir ikke tilkoblingen til Delt Internett aktivert før du fjerner markeringen for «Deaktiver ved behov» og klikker på Bruk.

Koble en Windows-PC til Delt Internett med USB

 1. Oppdater til den nyeste versjonen av iTunes.
 2. Ved hjelp av en USB-kabel kobler du datamaskinen til iPhone- eller iPad-enheten som leverer Delt Internett. Hvis du blir spurt om det, godkjenner du enheten
 3. Sørg for at du kan finne og se iPhone eller iPad i iTunes. Hvis Windows-PC-en ikke gjenkjenner enheten din, prøver du med en annen USB-kabel.
 4. Følg fremgangsmåten fra Microsoft for å kontrollere Internettilkoblingen din i Windows 10 eller Windows 7.

Hvis du ikke kan koble til Delt Internett med Bluetooth

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å koble sammen enhetene dine og koble til Delt Internett med Bluetooth.

Koble sammen enhetene

 1. På enheten som leverer Delt Internett, går du til Innstillinger > Delt Internett og kontroller at Delt Internett er på.
 2. Gå til Innstillinger > Bluetooth, og påse at Bluetooth er på.
 3. Behold denne skjermen åpen, og følg deretter fremgangsmåten for enheten som må koble til:
  • På iPad eller iPod touch trykker du på Innstillinger > Bluetooth og kontrollerer at Bluetooth er på. Trykk på enheten som leverer Delt Internett, bekreft koden som vises, og trykk deretter på Sammenkoble på begge enhetene.
  • På Mac-maskinen velger du Apple-menyen () > Systemvalg, deretter klikker du på Bluetooth og kontrollerer at Bluetooth er på. Velg enheten som leverer Delt Internett, klikk på Koble til, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
  • På Windows-PC-en klikker du på Bluetooth-symbolet i systemstatusfeltet og kontrollerer at Bluetooth er på. Velg Legg til en Bluetooth-enhet, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Koble til Delt Internett med Bluetooth

Slik kobler du til Mac eller PC:

 • På Mac: Klikk på Bluetooth-symbolet på menylinjen. Velg iOS-enheten som leverer Delt Internett, og velg deretter Koble til nettverk. Du kan bekrefte forbindelsen i Systemvalg > Nettverk. Hvis du ikke kan koble til, går du til neste del.
 • På Windows-PC: Klikk på Bluetooth-symbolet i systemstatusfeltet, og velg Koble til et personlig nettverk. Høyreklikk på enheten og hold pekeren over «Koble til med». Deretter velger du «Tilgangspunkt». Hvis du fortsatt ikke kan koble til, går du til neste del.
  Systemstatusfelt for Windows

Hvis du fremdeles ikke kan koble til Delt Internett med Bluetooth

 På enhetene dine: Slå Bluetooth av og deretter på igjen:

 • På iOS-enhetene: Gå til Innstillinger > Bluetooth, og slå Bluetooth av og deretter på igjen.
 • På Mac: Klikk på Bluetooth-symbolet på menylinjen, og slå Bluetooth av og deretter på igjen.
 • På PC: Velg Innstillinger og klikk på bluetooth-symbolet, og slå Bluetooth av og deretter på igjen.  

Hvis du fremdeles ikke kan koble til, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Fjern sammenkoblingen til enheten:
  • Trykk på Innstillinger > Bluetooth på iPad- eller iPod touch-enheten som skal kobles til Delt Internett. Trykk på informasjon-symbolet ved siden av enheten som leverer Delt Internett, og trykk deretter på Glem denne enheten.
  • På Mac: Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Bluetooth. Velg enheten som leverer Delt Internett, og klikk deretter på X-symbolet.
  • På Windows-PC: Klikk på bluetooth-symbolet i systemstatusfeltet. Velg «Vis Bluetooth-enheter», og velg enheten som leverer Delt Internett. Klikk på Fjern og deretter på OK.
 2. Omstart alle enhetene.
 3. Koble sammen enhetene og prøv å koble til Delt Internett på nytt.

Få mer hjelp

Hvis du fremdeles ikke kan koble til, kontakter du Apple-kundestøtte for å få hjelp med iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular).

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: