GarageBand '09: Maler mangler etter installering av Logic Studio eller Logic Express 8

Prosjektmalene for GarageBand '09 kan mangle etter installering av Logic Studio eller Logic Express 8. Malene for GarageBand '09 kan også mangle hvis du har kjøpt en datamaskin med Logic Express 8 forhåndsinstallert.

Hvis Logic allerede er installert, må du installere iLife '09 igjen for å løse problemet.

Hvis du installerer Logic og velger alternativet for å inkludere GarageBand '08-innhold i Logic Studio eller Logic Express 8, blir GarageBand '09-innhold overskrevet under installeringen. Når du installerer Logic, må du fjerne markeringen for GarageBand-innhold i installeringsprogrammet.

Hvis du kjøpte iLife '09 separat, installerer du det på nytt fra platen.

Hvis iLife '09 var forhåndsinstallert, følger du disse instruksjonene for å installere det på datamaskinen igjen:

  1. Sett inn programinstalleringsplaten som fulgte med datamaskinen.
  2. Dobbeltklikk på installeringsprogrammet Installer medfølgende programmer.
  3. Klikk på Tilpass i vinduet Installer medfølgende programmer.
  4. Klikk på visningstrekanten til venstre for Medfølgende programmer for å se alternativene.
  5. Fjern alle markeringer unntatt GarageBand.
  6. Klikk på visningstrekanten til venstre for GarageBand og marker Ekstra instrumenter og looper til GarageBand.
  7. Klikk på Installer.
Publiseringsdato: