Duplisert aktiveringspunkt i /Volumes etter uventet omstart

Hvis Mac OS X eller Mac OS X Server foretar en uventet omstart, kan det hende at gjeldende aktiveringspunkt oppført i /Volumes ikke slettes, og at det dukker opp et nytt ("falskt") aktiveringspunkt med tilføyelsen " 1" i navnet (f.eks. "Mitt volum 1"). Dette kan skape problemer for programmer som bruker denne banen til visse filer som er plassert i sekundære volumer.

Følgende trinn for Mac OS X Server fjerner dupliserte aktiveringspunkter fra /Volumes. Merk: Det "falske" aktiveringspunktet kan eller kan ikke være volumet med navnet som slutter med " 1". Bruk Vis info i Finder (eller bruk du -sk på kommandolinjen) for å finne ut hvilket aktiveringspunkt som er minst. Det minste er sannsynligvis det "falske" delingspunktet.

 

 1. På tjeneren logger du på Finder som rot- eller administratorbruker.
 2. Hvis du logget på som rotbruker, åpner du Workgroup Manager og logger på som lokal administratorbruker. Stopp deretter alle filtjenester.
 3. I Finder går du til /Volumes.
 4. Kopier det gale ("falske") aktiveringspunktets mappe til skrivebordet eller et annet volum. Dette sikrer at data som utilsiktet er blitt plassert i det falske delingspunktet, ikke går tapt.
 5. Slett den tomme "falske" aktiveringspunktmappen fra /Volumes. Godkjenn hvis du blir bedt om det.
 6. Omstart tjeneren.

Alternativ med kommandolinje

Et annet alternativ er å følge disse trinnene og bruke kommandolinjen.

 1. Slå av og omstart tjeneren.
 2. Start i enkeltbrukermodus.
 3. Skriv inn følgende kommando, og trykk på Retur:
  mount -uw /
  
 4. Skriv inn følgende kommando, og trykk på Retur:
  cd /Volumes
  
 5. Skriv inn følgende kommando, og trykk på Retur, for å flytte innholdet i det falske aktiveringspunktet:
  mv "FalseVolumeName" /
  
 6. Skriv innreboot, og trykk på Retur.

Datamaskinen gjør en omstart og aktiverer volumet på forventet måte.

Når alle data fra det "falske" aktiveringspunktet er kopiert tilbake til volumet hvor de skal ligge, kan du slette mappen "FalsktVolumnavn" fra oppstartsvolumet.

Publiseringsdato: