macOS og Solid State Drive-produsenter rapporterer stasjonskapasitet på ulik måte

Solid State Drive-kapasiteten angitt i produktspesifikasjonen kan være høyere enn det som rapporteres i macOS.  

Solid State Drive-lagring (SSD) skiller seg fra den tidligere harddiskmekanismen (HDD) fordi SSD ikke har noen bevegelige deler. I stedet for å lagre informasjon på en roterende disk, bruker SSD såkalt Solid State-minne. Med Solid State-minne blir bufferområder tilordnet slik at alle minneplasseringene kan brukes jevnt. Denne tilordningen gir SSD-stasjoner økt levetid.

I likhet med HDD tilordner SSD også områder til administrative funksjoner, som håndtering av dårlige plasseringer. Du ser for eksempel denne forskjellen hvis du ser på hvordan datamaskinen oppsummerer kapasiteten til maskinens lagringsstasjon i oppføringen Total kapasitet i Diskverktøy.

I likhet med alle lagringsstasjoner bruker lagringsstasjonen i ditt Apple-produkt noe kapasitet til formatering, slik at det blir noe mindre kapasitet til programmer. I tillegg bruker andre faktorer som forhåndsinstallerte systemer, eller annen programvare og medier, også deler av den tilgjengelige lagringskapasiteten på stasjonen.

Du kan også referere til forskjellen i kapasitetsberegning mellom produsenter og macOS som beskrevet i Slik rapporterer macOS og iOS lagringskapasiteten.

Publiseringsdato: