Hvis du ikke kan høre lyd i et iMovie for Mac-prosjekt

Få hjelp hvis lyden mangler i iMovie-prosjektet ditt.

Prøv på nytt etter hvert trinn

 1. Påse at lyd ut-innstillingene på Macen er konfigurert riktig.
 2. Hvis du vil slå på lyd for alle valgte klipp og tilbakestille lydnivåer i iMovie-prosjektet ditt, velger du ett eller flere video- eller lydklikk i tidslinjen til prosjektet. Deretter klikker du på Volum-knappen øverst og klikker på Tilbakestill. 
 3. Avslutt og åpne iMovie på nytt.
 4. Se etter eventuelle tredjeparts programtillegg du kan ha installert:
  • I Finder: Velg Gå > Gå til mappe, skriv /Library/QuickTime/ i tekstfeltet, og klikk deretter på Gå. Dra eventuelle tredjeparts programtillegg til skrivebordet. Ikke fjern programtillegg som er laget av Apple.
  • I Finder: Velg Gå > Gå til mappe, skriv ~/Library/QuickTime/ i tekstfeltet, og klikk deretter på Gå. Dra eventuelle tredjeparts programtillegg til skrivebordet. Hvis denne mappen ikke eksisterer, er det ikke installert noen programtillegg i den.
 5. Importer det originale mediet på nytt til prosjektet – fra Macen din, fra et filbasert kamera eller fra iOS-enheten din.

Apple QuickTime-programtillegg

Følgende filer er Apple-programtillegg i Library/QuickTime-mappen, og du må ikke fjerne disse:

 • AppleAVCIntraCodec.component
 • AppleHDVCodec.component
 • AppleIntermediateCodec.component
 • AppleMPEG2Codec.component
 • AppleMXFImport.component
 • AppleProResCodec.component
 • DVCPROHDCodec.component
 • FCP Uncompressed 422.component
 • IMXCodec.component

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: