OS X Eldre FileVault – varselmeldingen "Det er ikke nok ledig plass på harddisken..."

Når du slår Eldre FileVault på eller av i Sikkerhet og personvern-valgene, kan du se et varsel hvis du har lite diskplass: "Det er ikke nok plass på harddisken til å slå på (eller av) FileVault."

Opprett en ny brukerkonto og overfør dataene dine til kontoen via en størrelsestilpasset diskfil. Hvis du bruker OS X Snow Leopard eller eldre, kan du deretter aktivere Eldre FileVault igjen på den nye kontoen, eller la det være av hvis du ønsker det. Når du er ferdig, kan du slette den opprinnelige kontoen for å gjenopprette diskplass.

Viktig: Før du utfører disse trinnene, bør du sikkerhetskopiere data (eller hele Hjem-mappen) som en forholdsregel.

 1. Start opp i sikkermodus.
 2. Logg deg på kontoen din hvis det ikke allerede er gjort.

Opprett en midlertidig diskfil som du kan overføre filer i Hjem-mappen til
Ikke åpne andre programmer mens du utfører disse trinnene.

 1. Åpne Diskverktøy fra Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
 2. Velg Ny > Tom diskfil fra Arkiv-menyen.
 3. Velg "størrelsestilpasset" fra lokalmenyen Formater i vinduet Tom diskfil.
 4. Juster lokalmenyen Størrelse. Diskfilen bør ha stor nok kapasitet til å ta hele innholdet i din Hjem-mappe (eller katalog). Du kan velge "Tilpasset..." fra lokalmenyen Størrelse for å oppgi en bestemt størrelse om nødvendig (hvis du for eksempel trenger mer enn 4,7 GB).

  Det er greit hvis du gjør diskfilen litt større enn du tror du har bruk for. Hvis du for eksempel har 2,3 GB med data i Hjem-mappen, kan du lage en diskfil på 2,6 GB (eller større).
 5. Gi diskfilen et unikt navn og lagre den et sted utenfor Hjem-mappen (lagre den for eksempel ikke på skrivebordet eller i Dokumenter). Du kan lagre den på rotnivå på Mac OS X-volumet eller i en annen partisjon eller på en annen disk.

  Merk: Hvis harddisken ikke har nok ledig plass til den nye diskfilen, må du opprette den på en ekstern disk eller en annen partisjon som har nok plass.
   
 6. Aktiver den nye størrelsestilpassede diskfilen.
 7. I Finder markerer du diskfilvolumet og velger Vis info på Arkiv-menyen. Påse at "Ignorer eierskap på dette volumet" er markert (nederst i vinduet).
 8. Åpne Hjem-mappen (velg Hjem fra Gå-menyen).
 9. Marker alle objektene i Hjem og flytt (kopier) dem til den aktiverte størrelsestilpassede diskfilen. Merknad for viderekomne: Usynlige filer og mapper blir kanskje ikke kopiert. Vanligvis er ikke dette noe problem eller bare et lite problem, for eksempel må ssh-brukere må godta ssh-nøkkelen etter å ha fullført disse trinnene.

Opprett en ny brukerkonto

 1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen.
 2. Velg Kontoer eller Brukere og grupper fra Vis-menyen.
 3. Opprett en ny konto med de samme rettighetene som den opprinnelige, gjeldende kontoen (aktiver "Tillat at brukeren administrerer maskinen" hvis valget er aktivert for den gjeldende kontoen). Du vil kanskje gi den et navn som likner på navnet til den gjeldende kontoen.
 4. Logg av denne kontoen og logg på den nye kontoen som ble opprettet i forrige trinn.

Kopiere filer fra diskfilen til den nye kontoen
Unngå å åpne andre programmer under denne prosessen.

 1. Aktiver den samme nye størrelsestilpassede diskfilen som du kopierte filer til.
 2. I Finder markerer du diskfilvolumet og velger Vis info på Arkiv-menyen.
 3. Påse at "Ignorer eierskap på dette volumet" er markert (nederst i vinduet).
 4. Marker alle objekter i den størrelsestilpassede diskfilen og flytt dem til den nye kontoens Hjem-mappe (velg Hjem på Gå-menyen i Finder). Du vil kanskje bli bedt om å bekrefte at du vil erstatte enkelte objekter.
 5. Omstart når kopieringen er fullført.
 6. Logg på den nye brukerkontoen og kontroller at alle ønskede data er overført og at du kan åpne filer som forventet (for eksempel ting på skrivebordet eller i mappen Dokumenter).
 7. Hvis du ønsker det, aktiverer du FileVault for kontoen i Sikkerhet og personvern-valgpanelet.

Frigjøre diskplass

Hvis du vil frigjøre diskplassen som ble brukt av den gamle kontoen, bruker du System-valgene for å slette den opprinnelige brukerkontoen. Du kan også slette den midlertidige størrelsestilpassede diskfilen.

Viktig
: Ikke slett disse elementene med mindre du er sikker på at alle filene er riktig kopiert. Viderekomne brukere må kontrollere at alle nødvendige usynlige filer ble kopiert. Hvis de ikke ble det, kan du bruke Terminal til å kopiere eller flytte dem.

Publiseringsdato: