OS X Eldre FileVault – varselmeldingen «Det er ikke nok ledig plass på harddisken…»

Når du slår Eldre FileVault på eller av i Sikkerhet og personvern-valgene, kan du se et varsel hvis du har lite diskplass: «Det er ikke nok plass på harddisken til å slå på (eller av) FileVault.»

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Opprett en ny brukerkonto, og overfør dataene dine til kontoen via en størrelsestilpasset diskfil. Hvis du bruker OS X Snow Leopard eller eldre, kan du deretter aktivere Eldre FileVault på nytt i den nye brukerkontoen, eller du kan la det være avslått hvis du ønsker det. Når du er ferdig, kan du slette den opprinnelige kontoen for å få mer diskplass.

Viktig: Før du utfører disse trinnene, bør du sikkerhetskopiere dataene dine (eller hele Hjem-mappen) for sikkerhets skyld.

 1. Start i sikkermodus.
 2. Logg på kontoen din hvis du ikke har gjort det allerede.

Opprett en midlertidig diskfil du kan overføre filene i Hjem-mappen til
Ikke åpne andre programmer mens du utfører disse trinnene.

 1. Åpne Diskverktøy fra Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
 2. Fra Fil-menyen velger du Ny > Tom diskfil.
 3. Fra Format-lokalmenyen til Tom diskfil-vinduet velger du «størrelsestilpasset».
 4. Juster i lokalmenyen for Størrelse. Diskfilen bør ha stor nok kapasitet til å ta hele innholdet i Hjem-mappen din (eller katalogen). Du kan velge «Tilpasset…» fra lokalmenyen Størrelse for å oppgi en bestemt størrelse om nødvendig (hvis du f.eks. trenger mer enn 4,7 GB).

  Det er greit hvis du gjør diskfilen litt større enn du tror du har bruk for. Hvis du for eksempel har 2,3 GB med data i Hjem-mappen, kan du lage en diskfil på 2,6 GB (eller større).
 5. Gi diskfilen et unikt navn og lagre den et sted utenfor Hjem-mappen (du bør f.eks. ikke lagre den på skrivebordet eller i Dokumenter). Du kan lagre den på rotnivå på Mac OS X-volumet eller i en annen partisjon eller på en annen disk.

  Merk: Hvis harddisken ikke har nok ledig plass til den nye diskfilen, må du opprette den på en ekstern disk eller en annen partisjon som har nok plass.
   
 6. Aktiver den nye størrelsestilpassede diskfilen.
 7. I Finder velger du diskfilvolumet og velger Vis info fra Fil-menyen. Påse at «Ignorer eierskap på dette volumet» er valgt (nederst i vinduet).
 8. Åpne Hjem-mappen (velg Hjem fra Gå-menyen).
 9. Velg alle objektene i Hjem-mappen og dra dem (kopier dem) til den aktiverte størrelsestilpassede diskfilen. Avansert merknad: Det er ikke sikkert at usynlige filer eller mapper blir kopiert. Dette skal vanligvis ikke være et problem eller bare være et lite problem. Ssh-brukere må for eksempel godta ssh-nøkkelen når du har fullført disse trinnene.

Opprette en ny brukerkonto

 1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen.
 2. Velg Kontoer eller Brukere og grupper fra Vis-menyen.
 3. Opprett en ny konto med de samme rettighetene som den opprinnelige, nåværende kontoen (velg «Tillat at brukeren administrerer maskinen» hvis det er valgt for den nåværende kontoen). Du kan om ønskelig gi den et lignende navn som den nåværende kontoen.
 4. Logg av denne kontoen og logg på den nye kontoen som ble opprettet i forrige trinn.

Kopiere filer fra diskfilen til den nye kontoen
Unngå å åpne andre programmer under denne prosessen.

 1. Aktiver den samme nye størrelsestilpassede diskfilen som du kopierte filer til.
 2. I Finder velger du symbolet til diskfilvolumet og velger Vis info fra Fil-menyen.
 3. Påse at «Ignorer eierskap på dette volumet» er valgt (nederst i vinduet).
 4. Marker alle objekter i den størrelsestilpassede diskfilen og flytt dem til den nye kontoens Hjem-mappe (velg Hjem fra Gå-menyen i Finder). Du kan bli bedt om å bekrefte at du ønsker å erstatte noen objekter.
 5. Omstart når kopieringen er fullført.
 6. Logg på den nye brukerkontoen og kontroller at alle ønskede data er overført og at du kan åpne filer som forventet (f.eks. ting på skrivebordet eller i Dokumenter-mappen).
 7. Hvis du ønsker det, aktiverer du FileVault for kontoen i Sikkerhet og personvern-valgpanelet.

Frigjør diskplass

Hvis du vil frigjøre diskplassen som ble brukt av den gamle kontoen, bruker du System-valgene for å slette den opprinnelige brukerkontoen. Du kan også slette den midlertidige størrelsestilpassede diskfilen.

Viktig
: Ikke slett disse elementene med mindre du er sikker på at alle filene er riktig kopiert. Viderekomne brukere må kontrollere at alle nødvendige usynlige filer ble kopiert. Hvis de ikke ble det, kan du bruke Terminal til å kopiere eller flytte dem.

Publiseringsdato: