AirPort: Kan ikke koble til Wi-Fi-nettverk med skjult SSID (Wi-Fi-nettverksnavn)

Du vil kanskje ikke kunne koble til et skjult Wi-Fi-nettverk selv om du bruker det riktige passordet.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Et skjult Wi-Fi-nettverk er et nettverk som med hensikt er konfigurert for å unngå at SSID-en (Wi-Fi-nettverksnavnet) vises når du ser etter et Wi-Fi-nettverk for å koble deg til. Det betyr at Wi-Fi-nettverksnavnet må skrives manuelt nøyaktig slik det ble registrert i konfigurasjonen da Wi-Fi-ruteren ble satt opp.

Hvis du ikke får koblet til et skjult Wi-Fi-nettverk, selv om du er sikker på at du har skrevet passordet riktig, bør du kontrollere at du har oppgitt riktig SSID og type passordsikkerhet. På grunn av egenskapene til skjulte Wi-Fi-nettverk vet ikke datamaskinen hva slags sikkerhetstype som skal brukes for passordet du skriver.

Når du kobler til en Wi-Fi-basestasjon med skjult SSID (nettverksnavn) som er konfigurert for å bruke WEP (TSN)-autentisering, må du passe på å velge WPA/WPA2 PersonalSikkerhet-menyen.

Finn ut mer

Hvis du oppretter et lukket nettverk med en AirPort-basestasjon eller tredjeparts ruter, blir navnet på nettverket skjult for datamaskiner som søker etter trådløse nettverk. Klienter må oppgi nettverksnavnet helt eksakt for å koble seg til nettverket, og de kan bli bedt om å oppgi et passord.

Hvis du vil vite mer om WEP (TSN), kan du se:

Publiseringsdato: