AirPort: Kan ikke koble til Wi-Fi-nettverk med skjult SSID (Wi-Fi-nettverksnavn)

Du vil kanskje ikke kunne koble til et skjult Wi-Fi-nettverk selv om du bruker det riktige passordet.

Et skjult Wi-Fi-nettverk er et nettverk som med hensikt er konfigurert for å unngå at den faktiske SSID (Wi-Fi-nettverksnavnet) vises når du ser etter et Wi-Fi-nettverk med tanke på tilkobling. Det betyr at Wi-Fi-nettverksnavnet må skrives manuelt nøyaktig slik det ble registrert i konfigurasjonen ved oppsett av Wi-Fi-ruteren.

Hvis du ikke får koblet til et skjult Wi-Fi-nettverk, men er sikker på at du har skrevet passordet riktig, bør du kontrollere at du har oppgitt riktig SSID og type passordsikkerhet. På grunn av egenskapene til skjulte Wi-Fi-nettverk vil ikke datamaskinen vite hva slags sikkerhetstype som skal brukes for passordet du skriver.

Når du kobler til en Wi-Fi-basestasjon med skjult SSID (nettverksnavn) som er konfigurert for å bruke WEP (TSN)-godkjenning, må du passe på å velge WPA/WPA2 PersonalSikkerhet-menyen.

Lær mer

Hvis du oppretter et lukket nettverk med en AirPort-basestasjon eller tredjeparts ruter, forblir navnet på nettverket skjult for datamaskiner som søker etter trådløse nettverk. Klienter må oppgi nettverksnavnet helt eksakt for å koble seg til nettverket, og de kan bli bedt om å oppgi et passord.

Hvis du ønsker mer informasjon om WEP (TSN), kan du se:

Publiseringsdato: