AirPort: Kan koble til basestasjonen, men ikke til Internett ved bruk av PPPoE

Datamaskinen din kobles kanskje til basestasjonen, men ikke til Internett eller det lokale nettverket når du bruker PPPoE-DSL- eller -kabelmodemtjeneste.

  • Datamaskinen din kobler til basestasjonen med sterkt signal, men kan ikke koble til Internett eller lokalnettverket ditt.
  • Nettverksvalg-panelet viser kanskje IP-adressen 10.64.64.64 for den innebygde Ethernet-porten.

Dette kan skje når en AirPort-basestasjon eller et tredjeparts trådløst tilgangspunkt legges til, og Ethernet tidligere ble brukt til å koble til via PPPoE-DSL- eller -kabelmodemtjeneste. I slike tilfeller skal basestasjonen være den eneste enheten som kobler til via PPPoE til modemet. Den trådløse tilkoblingen fra klienten til basestasjonen er ikke PPPoE. Hvis du opplever disse symptomene, prøver klientdatamaskinen fortsatt å koble til via den innebygde Ethernet-porten og PPPoE, selv om det ikke er noen Ethernet-kabel tilkoblet.

1. Velg Apple-menyen > Systemvalg.
2. Velg Vis > Nettverk.
3. Velg Innebygd Ethernet fra Vis-lokalmenyen.
4. Klikk på PPPoE-fanen.
5. Klikk på knappen PPPoE-alternativer.
6. Fjern avmerkingen for alternativet "Koble til automatisk ved behov".
7. Klikk på OK.
8. Klikk på Bruk nå.

Publiseringsdato: