Mac OS X 10.5: Time Machine slutter å sikkerhetskopiere til ekstern disk

Når ca. 20 GB med data eller mer er sikkerhetskopiert på en ekstern disk, kan Time Machine slutte å sikkerhetskopiere. Det kan skje første gang Time Machine sikkerhetskopierer filene dine.

Noen harddisker leveres med partisjonstypen Master Boot Record (MBR). Når det gjelder disse diskene, må du endre partisjonstypen ved å slette disken, slik at den støttes av Time Machine:

Viktig: Sletting av en disk, betyr også sletting av alle filene på disken. Påse at du har eller lag en særskilt sikkerhetskopi av viktige filer i en annen plassering først.

 1. Åpne Diskverktøy.
 2. Velg sikkerhetskopidiskens symbol til venstre i vinduet, som vanligvis vises med en tallfestet kapasitet og er plassert litt til venstre for eventuelle volumsymboler. Hvis en fane med navnet "Partisjon" vises, går du videre til trinn 3.
 3. Klikk på Partisjon-fanen. (Hvis du ser faner med navnene Førstehjelp, Slett, RAID og Gjenopprett, har du valgt et volum på disken i stedet for selve disken. Gjenta trinn 2.)
 4. Velg ønsket antall partisjoner (eller 0) fra Volumoppsett-lokalmenyen.
 5. Klikk på "Valg..."-knappen.
 6. Velg et nytt partisjonsoppsett:
  • Bruk partisjonsoppsettet Apple-partisjonskart hvis disken skal brukes sammen med Time Machine og en PowerPC-basert Mac.
  • Bruk GUID-partisjonsoppsettet hvis disken skal brukes sammen med Time Machine og en Intel-basert Mac.
 7. Klikk på OK.
 8. Klikk på Bruk. Da vil disken bli slettet.

Når den eksterne harddisken er partisjonert på nytt, kan du velge den på nytt i Time Machine-valgene og bruke den til sikkerhetskopiering.

Publiseringsdato: