Hvis de interne høyttalerne på Macen ikke fungerer

Hvis du ikke hører lyd fra de innebygde interne høyttalerne på Macen, må du påse at macOS er oppdatert og kontrollere innstillingene dine.

Sjekk lydinnstillingene

Koble først alle kabler fra USB-, Thunderbolt- eller 3,5 mm-lydportene på Macen.

  1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen .
  2. Klikk på Lyd.
  3. Klikk på Lyd ut-fanen, og velg deretter de innebygde høyttalerne. Hvis du ikke ser innebygde høyttalere som et valg i Lyd ut-vinduet, kontakter du Apple-kundestøtte.
  4. Hvis volumskyveknappen for Lyd ut er satt lavt, flytter du den til høyre og tester på nytt.
  5. Hvis Lyd av er markert, fjerner du markeringen og tester på nytt.
  6. Hvis du fortsatt ikke hører noe lyd, kontakter du Apple-kundestøtte.
Publiseringsdato: