Løse oppstartsproblemer og utføre diskvedlikehold med Diskverktøy og fsck

Hvis datamaskinen ikke starter på vanlig måte, kan det hende at du må bruke et diskreparasjonsverktøy til å løse problemet. 

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

OS X har to verktøy som kan brukes til å kontrollere og reparere disker: Diskverktøy og fsck (et kommandolinjeverktøy). Du kan også bruke disse verktøyene selv om datamaskinen starter som den skal, men du vil undersøke om disken har mulige filsystemproblemer. For Mac OS X 10.4.3 eller nyere kan du se avsnittet «Om direkte kontroll i Mac OS X 10.4.3 eller nyere» nedenfor.

Viktig: Hvis du bruker Mac OS X 10.4 eller nyere, bør du bruke Diskverktøy i stedet for fsck når det er mulig.

I enkelte tilfeller kan filsystemfeil hindre at maskinen starter. Dette kan skje etter feilaktig avslåing, tvungen omstart eller strømbrudd. Hvis datamaskinen viser noen av de følgende symptomene ved oppstart, bør du bruke et diskreparasjonsverktøy:

 • Datamaskinen starter delvis, men viser så en kommandolinje i ren tekstmodus. Du kan se meldingen «file system dirty, run fsck». Under den ser du det som kalles en kommandolinje, vist med nummertegnet #, der du kan skrive en kommando. Hvis du ser dette, må du kjøre fsck fra kommandolinjen (se «Bruke fsck hvis det er nødvendig» nedenfor).
 • Datamaskinen starter, men kommer ikke til påloggingsskjermen.
 • Datamaskinen kommer til påloggingsskjermen, men laster ikke inn skrivebordet når du har logget på. 

 

Hvis datamaskinen har noen av problemene ovenfor, kan du forsøke noen av de følgende metodene for å få maskinen til å starte riktig. Hvis du ikke kan starte fra Gjenopprettingssystem eller Internett-gjenoppretting i OS X Lion eller nyere, kan du se avsnittet «Bruke fsck» nedenfor.

Prøv Sikkermodus

Hvis du bruker Mac OS X 10.2 eller nyere, kan du starte datamaskinen i sikkermodus som også omfatter en automatisk diskkontroll og reparering. Hvis du bruker Mac OS X 10.1.5 eller eldre, går du til neste avsnitt. En sikker oppstart, som starter datamaskinen i sikkermodus, kan la deg starte datamaskinen velykket. Slik gjør du det:

 1. Start i sikkermodus.
 2. Når systemet har startet opp, omstarter du datamaskinen igjen på vanlig måte.

 

Hvis Mac-maskinen starter riktig, skulle problemet være løst. Hvis problemet vedvarer, forsøker du å bruke Diskverktøy.

Forsøke med Diskverktøy

Følg denne framgangsmåten for å bruke Diskverktøy-programmet til å kontrollere eller reparere en disk.

 1. Hvis du bruker OS X Lion eller nyere, starter du datamaskinen fra Gjenopprettingssystem eller Internett-gjenoppretting. Hvis du bruker en eldre versjon av OS X og datamaskinen ble levert med en Mac OS X installeringsplate, setter du i stedet inn installeringsplaten og omstarter maskinen mens du holder nede C-tasten.
 2. Når datamaskinen har fullført oppstarten, velger du Diskverktøy fra Verktøy-vinduet eller fra installeringsmenyen hvis du startet fra en installeringsplate.
 3. Klikk på Førstehjelp-fanen.
 4. Klikk på visningstrekanten til venstre for harddisksymbolet for å vise navnene på harddiskvolumene og -partisjonene.
 5. Velg startdisken din (har vanligvis navnet «Macintosh HD»).
 6. Klikk på Reparer. Disken kontrolleres og repareres med Diskverktøy.

Tips: I Mac OS X v10.6 og eldre bør du alltid starte datamaskinen fra en installerings- eller gjenopprettingsplate når du bruker Diskverktøy til å kontrollere og reparere oppstartsvolumet. Hvis ikke kan du få noen diskfeilmeldinger.

Bruke fsck hvis det er nødvendig

Kommandolinjeverktøyet fsck kan også brukes til å kontrollere og reparere en disk. Hvis du kan starte i sikkermodus eller bruke Diskverktøy når du har startet fra en plate, trenger du ikke å bruke fsck. Her er imidlertid noen situasjoner der det kan være nødvendig å bruke fsck.

 • Mac-maskinen kan ikke startes fra Gjenopprettingssystem eller Internett-gjenoppretting. 
 • Mac OS X-platen er ikke tilgjengelig.
 • Den optiske stasjonen er ikke tilgjengelig.
 • Du kan ikke starte med sikker oppstart ved å holde Skift-tasten nede under oppstart.

Tips: Hvis du bruker et volum som er formatert for Mac OS X Extended (Journalført), som for eksempel med Mac OS X 10.3 eller nyere, trenger du sannsynligvis ikke å bruke fsck. Hvis du av en eller annen grunn bruker det, må du være klar over at det kan vises «godartede» feilmeldinger.

Hvis du ikke er sikker på hvordan volumet er formatert, og du ikke kan starte opp fra Mac OS X-volumet for å finne det ut, kan du skrive følgende kommando i kommandolinjegrensesnittet og deretter trykke på Retur:

diskutil info /

Hvis du ser meldingen File System: Journaled HFS+, har du et journalført volum.

Hvis du skal bruke fsck, må du bruke det fra kommandolinjen. I stedet for å bruke musen til å starte et program for å gjøre noe, må du skrive en tekstkommando etter ledeteksten (#) for å angi hva fsck skal gjøre. Terminal-programmet (/Programmer/Verktøy) og enkeltbrukermodus er to eksempler på kommandolinjegrensesnitt der du kan skrive slike kommandoer. Slik bruker du fsck:

 1. Start datamaskinen i enkeltbrukermodus for å vise kommandolinjen.

  Merk: Hvis datamaskinen ikke svarer, kan du fremtvinge avslåing ved å holde inne på/av-knappen i flere sekunder. Trykk deretter på på/av-knappen igjen for å starte datamaskinen.

 2. Skriv følgende etter ledeteksten på kommandolinjen:

  /sbin/fsck -fy

  Trykk på Enter. fsck går gjennom fem «faser» og viser deretter opplysninger om diskens bruk. Når programmet er ferdig, vises denne meldingen hvis det ikke ble funnet problemer:

  ** Volumet (navn_på_volum) ser ut til å være i orden

  Hvis fsck finner problemer og endrer, reparerer eller fikser noe, vises denne meldingen:

  ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****

  Hvis denne meldingen vises, gjentar du fsck-kommandoen du skrev inn i trinn 2, til fsck angir at volumet er i orden (førstefasereparasjoner kan avdekke tilleggsproblemer, så det er vanlig å gjøre dette).

 3. Når fsck rapporterer at volumet er i orden, skriver du reboot ved ledeteksten og trykker på Retur.

Datamaskinen skal nå starte på vanlig måte slik at du kan logge på.

Lær mer

Om direkte kontroll i Mac OS X 10.4.3 eller nyere

I Mac OS X 10.4.3 eller nyere kan du kontrollere startdisken mens maskinen starter fra den. Dette kalles direkte kontroll og kan brukes på tre forskjellige måter.

Valg 1: Kontroller disken med Diskverktøy etter at du har startet fra startdisken. Du kan se hvordan du skal gjøre dette i denne artikkelen. Vær oppmerksom på at direkte kontroll ikke omfatter reparasjon av disken, så hvis kontrollen finner noe som bør repareres, må du starte opp fra installasjonsplaten for OS X og bruke Diskverktøy slik det er beskrevet i «Forsøke med Diskverktøy» ovenfor.

Valg 2 (avansert): Bruk kommandolinjen og kommandolinjeverktøyet, diskutil.

 1. Start datamaskinen og logg på som administrator.
 2. Åpne Terminal (/Programmer/Verktøy).
 3. Etter ledeteksten skriver du følgende kommando og trykker på Retur:

  diskutil verify /

 

Merk: Ikke bruk denne metoden til å kontrollere disker som ikke er oppstartsdisker.

Du skulle nå se meldinger som disse under diskkontrollen:

Kunne ikke deaktivere disk for verifisering, prøver liveverifisering.

Startet verify/repair på volum disk0s3 Macintosh HD.

Kontrollerer HFS Plus-volum.

Kontrollerer Extents Overflow-fil.

Kontrollerer katalogfil.

Kontrollerer flerkoblede filer.

Kontrollerer kataloghierarki.

Kontrollerer Extended Attributes-fil.

Kontrollerer volumbitmap.

Kontrollerer voluminformasjon.

Volumet Macintosh HD ser ut til å være i orden.

Aktiverer disk.

Verifisering/reparasjon fullført på volum disk0s3 Macintosh HD.

 

Valg 3 (avansert): Bruk kommandolinjen og fsck_hfs -l -kommandoen.

Start datamaskinen, og logg på som administrator.

Åpne Terminal (/Programmer/Verktøy).

Skriv følgende etter ledeteksten, og trykk deretter på Retur for å finne filsystem-ID-en:

df -hl

Se etter tekstlinjer som ser slik ut:

Filesystem     Size   Used  Avail Capacity  Mounted on

/dev/disk0s3    37G    20G    17G    55%    /

/dev/disk0s5    37G    37G   641M    98%    /Volumes/Storage

Noter navnet på det første «disk»-navnet som vises etter /dev/, for eksempel «disk0s3». Dette er filsystem-ID-en for startvolumet.

Etter ledeteksten skriver du følgende kommando og trykker på Retur:

df -hl

Deretter skriver du følgende kommando der «disk0s3» er filsystem-ID-en du noterte i trinn 4, og trykker på Retur:

sudo fsck_hfs -l /dev/disk0s3

Når du blir bedt om det, skriver du inn administratorpassordet og trykker på Retur for å starte kontrollen.

Du skulle se meldinger som disse under diskkontrollen:

** /dev/rdisk0s3 (NO WRITE)

** Root file system

** Kontrollerer HFS Plus-volum.

** Kontrollerer Extents Overflow-fil.

** Kontrollerer katalogfil.

** Kontrollerer flerkoblede filer.

** Kontrollerer kataloghierarki.

** Kontrollerer Extended Attributes-fil.

** Kontrollerer volumbitmap.

** Kontrollerer voluminformasjon.

** Volumet Macintosh HD ser ut til å være i orden.

 

Avansert informasjon

Hvis du er interessert i UNIX-lignende kommandolinjesyntaks, kan du se her hvordan noen av flaggene som brukes ovenfor, kan påvirke fsck

Flagget -y: Forteller fsck at du vil svare «ja» på alle spørsmål om retting, reparasjon eller redning. Dette er den optimale tilnærmingsmåten fordi fsck vil stoppe hvis du svarer «nei» på noen av spørsmålene. Du kan ikke vite om alle nødvendige reparasjoner er foretatt, før fsck gir en endelig rapport.

Flagget -f: Tvinger fsck til å kontrollere filsystemer som er merket som «rene».

Publiseringsdato: