Mac OS X: Reparer diskrettigheter-meldinger i Diskverktøy som du trygt kan se bort fra

Her er noen eksempler på meldinger som kan vises i diskverktøyets loggvindu ved reparasjon av diskrettigheter.

 • Advarsel: SUID-filen «usr/libexec/load_hdi» har blitt endret og vil ikke bli reparert.

 • Advarsel: SUID-filen «System/Library/PrivateFrameworks/DiskManagement.framework/Versions/A/Resources/DiskManagementTool» har blitt endret og vil ikke bli reparert.

 • Advarsel: SUID-filen «System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/Resources/Locum» har blitt endret og vil ikke bli reparert.

 • Advarsel: SUID-filen «System/Library/PrivateFrameworks/Install.framework/Versions/A/Resources/runner» har blitt endret og vil ikke bli reparert.

 • Advarsel: SUID-filen «System/Library/PrivateFrameworks/Admin.framework/Versions/A/Resources/readconfig» har blitt endret og vil ikke bli reparert.

 • Advarsel: SUID-filen «System/Library/PrivateFrameworks/Admin.framework/Versions/A/Resources/writeconfig» har blitt endret og vil ikke bli reparert.

 • Advarsel: SUID-filen «usr/libexec/authopen» har blitt endret og vil ikke bli reparert.

 • Advarsel: SUID-filen «System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Resources/OwnerGroupTool» har blitt endret og vil ikke bli reparert. 

 • Advarsel: SUID-filen «System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent» har blitt endret og vil ikke bli reparert.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Library/Application Support/Apple/ParentalControls/ALRHelperJobs». Skal være drwxrwxr-x, er drwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Applications/iTunes.app/Contents/CodeResources». Skal være -rw-rw-r--, men er lrw-rw-r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Applications/iTunes.app/Contents/Frameworks/InternetUtilities.bundle/Contents/CodeResources». Skal være -rw-rw-r--, men er lrw-rw-r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Applications/iTunes.app/Contents/Resources/iTunesHelper.app/Contents/CodeResources». Skal være -rw-rw-r--, men er lrw-rw-r--.
 • Advarsel: SUID-filen «System/Library/Filesystems/AppleShare/afpLoad» har blitt endret og vil ikke bli reparert.
 • Advarsel: SUID-filen «usr/bin/setregion» har blitt endret og vil ikke bli reparert.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Library/Application Support/Apple/ParentalControls/ContentFiltering». Skal være drwxrwxr-x, er drwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Library/Application Support/Apple/ParentalControls». Skal være drwxrwxr-x, er drwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Advarsel: SUID-filen «System/Library/PrivateFrameworks/Install.framework/Versions/A/Resources/runner» har blitt endret og vil ikke bli reparert.
 • Advarsel: SUID-filen «System/Library/Printers/IOMs/LPRIOM.plugin/Contents/MacOS/LPRIOMHelper» har blitt endret og vil ikke bli reparert.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/iLifeMediaBrowser.framework/Versions/A/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/BlackAndWhiteEffect.IAPlugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/CubeTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/DissolveTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/DropletTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/FadeThroughBlackTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/FlipTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/MosaicFlipTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/MosaicFlipTransitionSmall.IAPlugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/PageFlipTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/PushTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/RevealTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/SepiaEffect.IAPlugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/TwirlTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/WipeTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/DVD.frappliance/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/FRSettings.frappliance/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/FRSources.frappliance/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Music.frappliance/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Photos.frappliance/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Podcasts.frappliance/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/TV.frappliance/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/BackRow.framework/Versions/A/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/QuickTimeComponents.component/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/QuickTimeJava/QuickTimeJava.bundle/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/AppleVAH264HW.component/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/QuickTime3GPP.component/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/QuickTimeFireWireDV.component/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/QuickTimeH264.component/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/QuickTimeIIDCDigitizer.component/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/QuickTimeImporters.component/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/QuickTimeMPEG.component/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/QuickTimeMPEG4.component/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/QuickTimeStreaming.component/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/QuickTime/QuickTimeVR.component/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/QuickTime Plugin.plugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-rw-r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/QuickTime Plugin.webplugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-rw-r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/Resources/QTKitIBPlugin.ibplugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Spotlight/QuickTime.mdimporter/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Library/Audio/Plug-Ins/HAL/iSightAudio.plugin/Contents/CodeResources». Skal være -rw-rw-r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Frameworks/QuickTime.framework/Versions/A/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Applications/QuickTime Player.app/Contents/CodeResources». Skal være -rw-rw-r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/AnnotationInspector.propPane/Contents/CodeResources». Skal være -rw-rw-r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/AudioSettingsInspector.propPane/Contents/CodeResources». Skal være -rw-rw-r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/DataRefInspector.propPane/Contents/CodeResources». Skal være -rw-rw-r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/HintTrackInspector.propPane/Contents/CodeResources». Skal være -rw-rw-r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/NetworkInspector.propPane/Contents/CodeResources». Skal være -rw-rw-r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/SettingsInspector.propPane/Contents/CodeResources». Skal være -rw-rw-r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/VisualTrackInspector.propPane/Contents/CodeResources». Skal være -rw-rw-r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTMediaKeys.bundle/Contents//CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTMime.bundle/Contents//CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTTransport.bundle/Contents//CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTPlugIn.prefPane/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTRegister.prefPane/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTRegister.prefPane/Contents/Resources/QTAbout.bundle/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTStreaming.prefPane/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTUpdate.prefPane/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/AppleMobileDeviceHelper.app/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/AppleMobileSync.app/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Gruppe stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/CodeResources». Skal være 80, er 0.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/CodeResources». Skal være -rw-rw-r--, men er -rw-r--r--.
 • Gruppe stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Info.plist». Skal være 80, er 0.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Info.plist». Skal være -rw-rw-r--, men er -rw-r--r--.
 • Gruppe stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS/JavaPluginCocoa». Skal være 80, er 0.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS/JavaPluginCocoa». Skal være -rwxrwxr-x, men er -rwxr-xr-x.
 • Gruppe stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS». Skal være 80, er 0.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS». Skal være drwxrwxr-x, men er drwxr-xr-x.
 • Gruppe stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Localizable.strings». Skal være 80, er 0.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Localizable.strings». Skal være -rw-rw-r--, men er -rw-r--r--.
 • Gruppe stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources». Skal være 80, er 0.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources». Skal være drwxrwxr-x, men er drwxr-xr-x.
 • Gruppe stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/version.plist». Skal være 80, er 0.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/version.plist». Skal være -rw-rw-r--, men er -rw-r--r--.
 • Gruppe stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents». Skal være 80, er 0.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents». Skal være drwxrwxr-x, men er drwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Components/AudioCodecs.componen/Contents/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/Versions/A/CodeResources». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/dt.jar». Skal være lrwxr-xr-x, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/jce.jar». Skal være lrwxr-xr-x, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/jconsole.jar». Skal være lrwxr-xr-x, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/management-agent.jar». Skal være lrwxr-xr-x, men er lrw-r--r--.
 • Bruker avviker på «System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib». Skal være 0, bruker er 95.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/dt.jar». Skal være -rw-r--r--, men er -rwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/jce.jar». Skal være -rw-r--r--, men er -rwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/management-agent.jar». Skal være -rw-r--r--, men er -rwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/security/blacklist». Skal være lrwxr-xr-x, men er lrw-r--r--..
 • Bruker avviker på «System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Libraries». Skal være 0, bruker er 95.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Home/lib/security/cacerts». Skal være lrwxr-xr-x, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar». Skal være lrwxr-xr-x, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar». Skal være lrwxr-xr-x, men er lrw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/dt.jar». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/jce.jar». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/jconsole.jar». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/management-agent.jar». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Bruker avviker på «System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib». Skal være 95, bruker er 0.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/dt.jar». Skal være lrwxr-xr-x, men er -rw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/jce.jar». Skal være lrwxr-xr-x, men er -rw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/management-agent.jar». Skal være lrwxr-xr-x, men er -rw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/security/blacklist». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Bruker avviker på «System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Libraries». Skal være 95, bruker er 0.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle». Skal være drwxr-xr-x, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/libdeploy.jnilib». Skal være -rwxr-xr-x, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Home/lib/security/cacerts». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar». Skal være -rw-r--r--, men er lrwxr-xr-x.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/libdeploy.jnilib». Skal være -rwxr-xr-x, men er lrwxr-xr-x.

Følgende meldinger som kan bli vist i Mac OS X Server, kan du også trygt se bort fra:

 • Rettigheter stemmer ikke overens på «private/var/db/openldap/openldap-data». Skal være drwxr-xr-x, men er drw-------.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «private/etc/postfix/master.cf». Skal være -r--r--r--, men er -rw-r--r--.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «usr/share/caldavd/lib/python/dsattributes.pyc». Skal være -rw-r--r--, men er -rw-r-----.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «usr/share/caldavd/lib/python/dsquery.pyc». Skal være -rw-r--r--, men er -rw-r-----.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdamp.pyc». Skal være -rw-r--r--, men er -rw-r-----.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdconf.pyc». Skal være -rw-r--r--, men er -rw-r-----.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdmain.pyc». Skal være -rw-r--r--, men er -rw-r-----.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdnetworktwisted.pyc». Skal være -rw-r--r--, men er -rw-r-----.
 • Rettigheter stemmer ikke overens på «usr/share/caldavd/lib/python/twisted/web2/filter/gzip.pyc». Skal være -rw-r--r--, men er -rw-r-----.
 • Alle meldinger som inneholder ordet «WebObjects»

Du kan trygt se bort fra disse meldingene. Du kan vanligvis også se bort fra alle meldinger om «ACL funnet, men ikke ventet, på...». Disse meldingene kan bli vist hvis du endrer rettigheter for en fil eller en katalog. De er presise, men vanligvis ikke noe å bry seg om.

Publiseringsdato: