Hvis pekeren hopper når du bruker en styreflate, Magic Trackpad eller Magic Mouse

Les om hva du kan gjøre hvis pekeren hopper, beveger seg uventet eller fungerer ustadig når du bruker en innenhet med berøringsflate, for eksempel styreflaten til en bærbar Mac, Magic Trackpad eller Magic Mouse.

Prøv disse tipsene for å løse problemet:

Sjekk strømtilførselen til enheten

Kontroller at batteriene til enheten ikke er dårlige. Hvis du bruker Magic Trackpad 2 eller Magic Mouse 2, kontrollerer du at det oppladbare batteriet er fulladet.

Unngå flere utilsiktede berøringer av flaten

Pass på at bare en del av fingeren berører berøringsflaten og at du ikke hviler håndleddet på eller svært nær flaten. Berøringsflaten kan tolke dette som om fingeren din berører den og bevege pekeren i den retningen.

Holde berøringsflaten ren og tørr

Fuktighet som samler seg på berøringsflaten, kan også forårsake dette problemet. Hvis du tørker av styreflaten eller musen med en klut eller et papirtørkle, er problemet vanligvis løst.

Hvis problemet forsvinner når du legger et stykke papir mellom fingeren og berøringsflaten, bør du vurdere å kjøpe et teflonbelegg for å dekke flaten, slik at fuktighet ikke kommer i direkte kontakt med berøringsflaten. Påse at berøringsflaten er ren og tørr før du installerer teflonbelegget.

Vær oppmerksom på at oljer og kremer kan gi det samme problemet. Du kan rengjøre enhetens berøringsflate med en lofri klut som er lett fuktet med vann.

Fjern smykker

Smykker kan også forårsake forstyrrelser når du bruker en enhet med berøringsflate. Prøv å fjerne ringer eller armbånd og se om den hakkete eller ustadige virkemåten forsvinner.

Kontroller strømadapteren du bruker til Mac-maskinen

Denne virkemåten kan forekomme hvis du bruker en strømadapter som er produsert av et tredjeparts selskap.

Hvis du bruker en slik strømadapter, kobler du den fra og prøver å bruke Mac-maskinen med batteristrøm for å se om pekeren oppfører seg som den skal. Hvis enheten oppfører seg normalt ved batteridrift, kan det være et problem med strømadapteren.

Unngå trådløse forstyrrelser

Bluetooth-enheter kan fungere ustadig hvis du har trådløse forstyrrelser. Se Wi-Fi og Bluetooth: Mulige støykilder for trådløssignaler for å få mer informasjon.

Start Mac-maskinen i sikker modus

Hvis ikke noe av det ovennevnte løser problemet, kan du starte i sikker modus for å utelukke at tredjeparts programvare er årsaken.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: