Hvis du ser et utropstegn ved siden av objekter i iTunes

Hvis iTunes ikke finner musikken din eller filmene, TV-programmene, appene eller tonene dine, kan du hjelpe iTunes med å finne den riktige plasseringen til mediefilene.

Mediefilene dine er vanligvis lagret i iTunes-mediemappen på datamaskinen din. iTunes plasserer et utropstegn ved siden av innhold i iTunes hvis en fil ikke er å finne.

iTunes kan ha problemer med å finne en fil eller en mappe hvis:

 • Mediefilene er blitt flyttet fra iTunes-mediemappen til en annen plassering på datamaskinen eller til en ekstern stasjon. 
 • Mediefilene er blitt slettet fra datamaskinen ved et uhell.
 • Nettverket eller eksterne lagringsenheter der innholdet er lagret, er ikke tilgjengelig.

Korriger filbanen for medieinnholdet

Bruk denne fremgangsmåten for å få iTunes til å finne ut hvor mediefilen din er plassert:

 1. I iTunes på Mac-maskinen eller PC-en velger du en sang, et album, en film eller et TV-program som er merket med et utropstegn.
 2. I menylinjen øverst på skjermen eller øverst i iTunes-vinduet velger du Rediger > Hent info.
 3. Når du ser en melding med spørsmål om du vil finne filen, klikker du på Finn.
  • Hvis du vet hvor filen ligger, dirigerer du iTunes dit og prøver å spille av innholdet.
  • Hvis du ikke vet hvor den ligger, søker du etter den:
   Mac: Trykk på Kommando ⌘ og mellomromstasten på tastaturet. Deretter skriver du inn filmtittel, app, sang, album eller artistnavn.
   Windows: Trykk på Windows-tasten på tastaturet. Deretter skriver du inn filmtittel, app, sang, album eller artistnavn. Hvis tastaturet ikke har en Windows-tast, trykker du på Control (Ctrl)- og Escape (Esc)-tastene på tastaturet.
  • Hvis filen er på en nettverksstasjon eller ekstern stasjon, kobler du til den eksterne stasjonen eller nettverksvolumet. 
  • Hvis du finner objektene dine i papirkurven, gjenoppretter du dem til deres tidligere plassering:
   Mac: Kontroll-klikk eller høyreklikk på objektet og velg Legg tilbake.
   Windows: Høyreklikk på objektet og velg Gjenopprett.
 4. Etter at du har gjenopprettet filen, bruker du Hent info igjen for å finne filen. Deretter dirigerer du iTunes til korrekt plassering.

Få mer hjelp til å finne musikken din

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: