Isolere problemer i Mac OS X

Ved å bruke denne metoden kan du lære å isolere et problem til primærårsaken, eller i det minste å fastslå rekkefølgen av hendelser som forårsaker problemet. Ved hjelp av denne metoden vil du kanskje kunne løse problemet, finne andre kundestøtteartikler, skrive bedre innlegg til Apple-diskusjonsfora eller kommunisere med AppleCares tekniske kundestøtte.

Start med å stille deg selv grunnleggende spørsmål om problemet som vil hjelpe deg med å beskrive det:

Hva er problemet?

Når du besvarer dette spørsmålet, må du påse at du noterer alle varsler og feilmeldinger som vises. Pass på å beskrive all uventet virkemåte hos maskin- og programvare og eventuelle andre detaljer som virker relevante.

Brukere som er vant til å lese logger, bør gå gjennom disse i Apple Systemprofil for å finne mulig relevante opplysninger. Hvis du ikke har erfaring i å lese logger, er det vanligvis best å overse dem hvis du ikke blir bedt om å søke etter en bestemt melding.

Når skjedde det?

 • Hvis du kan identifisere en rekkefølge av hendelser som ledet fram til problemet, må du sørge for å dokumentere alt.
 • Hvis det virker som om problemet opptrer med visse tidsintervaller, må du sørge for å registrere tidspunktene når det skjer. Skjer det bare til visse tider (for eksempel hver dag kl 9.00) eller regelmessig (for eksempel hvert 47. minutt)?
 • Hvis problemet opptrer så uregelmessig at du fortsatt ikke kan beskrive når det skjer, vil forslagene nedenfor hjelpe deg med å feilsøke problemet over tid ved å gjøre visse endringer, og så se om problemet forsvinner.
 • Hvis problemet opptrer ved oppstart straks etter at du har installert tredjeparts programvare, kan du finne ut hva du skal gjøre her.
 • Du kan også utføre problemløsing for andre problemer som opptrer under oppstart.

Hvis disse forslagene ikke løser problemet, tar du kontakt med AppleCare eller nærmeste Apple-autoriserte tjenesteleverandør for å få hjelp.

Når startet problemet?

Noter eventuelle nylige endringer av datamaskinen og programvare, fordi disse kan ha med problemet å gjøre. Ble ny program- eller maskinvare installert?

Sjekk dokumentasjonen

Når du har beskrevet problemet, kan du se i kjente dokumentasjonskilder og søke på nøkkelbegrepene du har kommet frem til.

Hvis et program er involvert, ser du først i «les meg»-filene som følger med det. De kan beskrive kjente problemer.

Hvis problemet gjelder en tredjeparts produkt, sjekker du produsentens eller utgiverens nettsted for å se om det inneholder informasjon om problemet.

Oppdatert programvare eller firmware?

Som en generell regel bør du sørge for at du bruker de nyeste versjonene av Apples og tredjeparts programvare med tanke på kompatibilitet. Sørg også for at datamaskinens firmware er oppdatert.

Er det et programvare- eller maskinvareproblem?

Vær oppmerksom på viktige ledetråder.

 • Hvis problemet ser ut til å gjelde et bestemt program eller en bestemt Mac OS X-funksjon, utfører du problemløsing for programvaren før maskinvaren.
 • Hvis problemet opptrer når datamaskinen starter – bortsett fra hvis den ikke starter i det hele tatt – utfører du problemløsing for programvaren før maskinvaren.
 • Når det gjelder andre problemer, eller hvis problemløsing for programvaren ikke gir noen løsning, leser du resten av dette dokumentet.

Bruk Diskverktøy for å se etter diskfeil eller problemer med tillatelse

Slike problemer kan bidra til andre symptomer, men er vanligvis enkle å løse.

Kan du tilbakeføre problemet til en bestemt maskinenhet?

Problemer med en maskinenhet kan noen ganger se ut som programvareproblemer, men kan ikke løses ved å utføre problemløsing for programvare. Eliminer maskinvare som årsak (eller isoler problemet som et programvareproblem):

 1. Koble fra eksterne enheter. Hvis datamaskinen er en iBook- eller PowerBook-maskin, kobler du fra alle eksterne enheter. Når det gjelder iMac, kobler du fra alle enheter unntatt Apple-tastaturet og -musen. Når det gjelder Power Mac, kobler du fra alle eksterne enheter unntatt én skjerm (som skal være koblet til en original, innebygd videoport) og det originale Apple-tastaturet og musen. Hvis det løser problemet, kobler du til en enhet om gangen (avslutt først hvis enheten krever det) for å isolere problemet ytterligere.
 2. Sett inn Apple Hardware Test CD-platen som (eventuelt) fulgte med datamaskinen. Bruk den utvidede testen. Hvis et problem blir funnet, går du videre til punkt 3 eller kontakter AppleCare eller nærmeste Apple-autoriserte tjenesteleverandør for å ordne med nødvendig diagnostikk og service.
 3. Slå av datamaskinen og fjern eventuelle tredjeparts minneoppgraderinger, utvidelseskort, ekstra harddisker eller andre interne maskinoppgraderinger. Hvis du ikke er fortrolig med å gjøre dette selv, kan en Apple-autorisert tjenesteleverandør hjelpe. Du må kanskje betale for denne tjenesten hvis problemet ikke skyldes Apple-maskinvare. Alternativt kan du hoppe over dette punktet og gå til «Installer Mac OS X på nytt» nedenfor.
  • Hvis problemet løses, kobler du til igjen enhetene én om gangen. Når problemet oppstår igjen, fjerner du enheten som ble koblet til sist. Hvis problemet forsvinner på nytt, har du funnet årsaken. Hvis det fulgte programvare med enheten, kan du forsøke å slette den og installere den på nytt. Du kan også kontakte leverandøren eller produsenten av enheten for å få spesifikk informasjon om problemløsing.
  • Du kan dessuten teste enheter på alle tilgjengelige porter som de kan brukes på. Hvis en USB-enhet fungerer på USB-port 1, men ikke på USB-port 2, kan du forsøke å koble andre enheter til port 2. Det er mulig at datamaskinens porter ikke fungerer som de skal.

Installer Mac OS X på nytt

Hvis problemet vedvarer, bør det kunne løses ved å installere Mac OS X på nytt.

 • For Mac OS X v10.6 reinstallerer du ganske enkelt Mac OS X v10.6 fra installeringsplaten.
   
 • For Mac OS X v10.2, 10.3, 10.4 eller 10.5 utfører du en Arkiver og installer-installering.

  Tips: Du vil ikke få tilbake ditt tidligere system etter en Arkiver og installer-installering, men du kan markere valget Behold brukere og nettverksinnstillinger for å beholde de opprinnelige programmene og innstillingene, dokumentene og brukerkontoene.

 • I Mac OS X v10.1.5 eller tidligere krever en ny installering av Mac OS X at Mac OS X-volumet slettes. Dette beskrives i neste avsnitt.

Hvis problemet vedvarer, sikkerhetskopierer du alle nødvendige data, starter opp fra en Mac OS X installerings- eller gjenopprettingsplate, sletter Mac OS X-volumet, installerer Mac OS X på nytt og gjenoppretter eventuell annen Apple-programvare.

Installer annen programvare ett program om gangen, og omstart datamaskinen etter hver installering. Du oppnår best resultat ved å bruke datamaskinen noen timer etter hver installering for å finne ut om den siste programvaren har bidratt til problemet. Hvis du installerer alt på nytt samtidig uten å vite når problemet kommer tilbake, må du kanskje gjenta prosedyren.

Advarsel: En Slett og installer-installering sletter alt innhold på det valgte volumet før Mac OS X installeres. Sørg for å sikkerhetskopiere filene dine før du fortsetter.

Publiseringsdato: