Løsing av USB-skriverproblemer for AirPort Express, AirPort Extreme og AirPort Time Capsule

USB-skriveren kan fungere slik du forventer når den er koblet til datamaskinen, men ikke når den er koblet til AirPort Express, AirPort Extreme eller AirPort Time Capsule for skriverdeling.

 

AirPort Express-, AirPort Extreme- og AirPort Time Capsule-skriverdeling brukes bare ved utskrift, ikke til skriververktøy eller andre spesialfunksjoner som kan kreve en direkte USB-forbindelse.

Hvis du skal skrive ut fra en iOS-enhet, trenger du en AirPrint-aktivert skriver. Se Om AirPrint for å se en liste over AirPrint-aktiverte skrivere. 

Se etter programvareoppdateringer

Påse at du har de nyeste programvareoppdateringene for OS X eller iOS og den nyeste firmwaren for AirPort-produktet før du forsøker å skrive ut.

Koble fra og koble til igjen

 1. Koble AirPort Express, AirPort Extreme eller AirPort Time Capsule fra strømuttaket.
 2. Slå av skriveren.
 3. Påse at USB-kabelen fra skriveren er koblet til AirPort Express, AirPort Extreme eller AirPort Time Capsule.
 4. Slå på skriveren.
 5. Koble AirPort Express, AirPort Extreme eller AirPort Time Capsule til et strømuttak, og vent til enheten er klar.
 6. Prøv å skrive ut. 

Kontroller skriverdriveren

Sjekk nettstedet til skriverprodusenten for å finne den nye driverversjonen.

Nullstill utskriftssystemet

Følg disse trinnene på Mac hvis trinnene ovenfor ikke hjelper.

 1. Åpne Systemvalg > Utskrift og faks-valgpanelet.
 2. Kontrollklikk eller høyreklikk under Skrivere til venstre.
 3. Velg Nullstill utskriftssystem….
 4. Klikk på OK.
 5. Klikk på +-knappen for å legge til skriveren igjen.
 6. Prøv å skrive ut. 

Virker den fremdeles ikke?

Hvis skriveren fremdeles ikke virker sammen med AirPort Express-, AirPort Extreme- eller AirPort Time Capsule-skriverdeling, men fungerer når den er koblet direkte til Mac-maskinen, kontakter du skriverprodusenten for å få mer informasjon og bekrefte at skriverdeling støttes.

Lær mer

Se denne artikkelen for å få mer hjelp til å konfigurere en USB-skriver i Wi-Fi-nettverket.

Se Konfigurering og problemløsing for AirPrint for ytterligere AirPrint-hjelp til iPhone eller iPad.

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: