OS X: Hvis du ikke kan se iPhoto-bilder i andre apper

Noen ganger kan du kanskje ikke se bilder eller filmer som er lagret i iPhoto, i andre apper som iMovie eller Mail.

Hvis du opplever ett eller flere av følgende når du prøver å bruke iPhoto-biblioteket i en annen app, kan du følge trinnene i denne artikkelen for å løse problemene.

 • Ett eller flere iPhoto-albumnavn er ikke oppført på Bilder-fanen i iTunes.
 • Bilder eller album vises ikke i bildepanelet i medieleseren i apper som Mail eller Safari.
 • Visning av bildepanelet i iDVD viser meldingen "Start iPhoto for å fylle ut listen."
 • Når du velger bilder i Bilder-panelet i iMovie, virker det som om ett eller flere fotoalbum mangler.
 • Bilder eller album vises ikke i Oppsett eller Valg i Skrivebord og skjermsparer-panelet i Systemvalg.

Sørg for at programvaren din er oppdatert

Bruk Programvareoppdatering for å sikre at OS X, iPhoto og de andre appene dine er oppdatert. Ta i bruk alle oppdateringer som er oppført. Åpne deretter iPhoto og de andre appene dine for å se om problemet er løst.

Åpne iPhoto

Åpne iPhoto og kontroller at album og bilder vises i iPhoto. Hvis bildene ikke vises i iPhoto, kan de ikke vises i andre apper.

Når iPhoto ikke finner biblioteket, oppretter det et nytt, tomt bibliotek. Hvis du ikke ser bildene, må du kontrollere at iPhoto er satt til å bruke et iPhoto-bibliotek du har opprettet tidligere og som inneholder bilder:

 1. Hold nede Tilvalg-tasten mens du åpner iPhoto. iPhoto viser alle iPhoto-bibliotekfilene det finner på datamaskinen.
 2. Marker et bibliotek og klikk på Velg-knappen.

Hvis du arkiverer iPhoto-biblioteket på en ekstern stasjon og ikke ser det oppført her, må du kontrollere at stasjonen er koblet til og slått på. Klikk på Annet bibliotek-knappen for å finne og velge et annet bibliotek manuelt.

Hvis du fremdeles ikke ser bildene i iPhoto, bruker du Spotlight eller Finder til å søke etter flere iPhoto-bibliotekfiler. Se etter om du utilsiktet har flyttet iPhoto-bibliotekfilen til en annen mappe, som Hjem-mappen, Dokumenter-mappen eller skrivebordet. 

Kontroller iPhoto-biblioteket

Kontroller at det ikke er noe et-tegn "&" i banen til iPhoto-biblioteket i Finder. Du kan for eksempel ha flyttet iPhoto-biblioteket til en mappe med navnet "bilder & filmer" eller en stasjon med navnet "Mac & Cheese". Hvis det er tilfellet, fjerner du et-tegnet fra volum- eller mappenavnet eller flytter iPhoto-biblioteket til en annen mappe eller stasjon som ikke har et-tegn i navnet.

Undersøk om du har noen albumnavn (inkludert smarte album) i iPhoto-kildelisten som inneholder spesialtegn. Spesialtegn er alle tegn som ikke er en bokstav eller et tall, for eksempel et-tegn. Andre spesialtegn er ^*$#(). Hvis det er album med spesialtegn, fjerner du disse tegnene for å se om det løser problemet.

Opprett relaterte filer på nytt

iPhoto lar andre apper vite hvilke bilder og filmer som er tilgjengelige, ved å arkivere informasjon i to filer.

Først sletter du iApps plist-filen, som forteller andre apper hvor iPhoto-biblioteket og andre filer er arkivert.

 1. Klikk på Finder-symbolet i Dock.
 2. Hold nede Tilvalg-tasten og klikk på Gå-menyen.
 3. Velg Bibliotek fra Gå-menyen.
 4. Finn Valg-mappen i vinduet som åpnes.
 5. Finn com.apple.iApps-filen i valgmappen. Dra denne filen til papirkurven og start maskinen på nytt.
 6. Åpne iPhoto og iTunes for å generere denne filen på nytt.
 7. Avslutt iPhoto og iTunes. Undersøk deretter om iPhoto-bildene nå vises i de andre appene dine.

Hvis iPhoto-bildene fremdeles ikke vises i andre apper, sletter du XML-filen for iPhoto-biblioteket. Dette er en ren tekstliste over objektene i iPhoto-biblioteket.

 1. Avslutt alle åpne programmer.
 2. Finn iPhoto-biblioteket i Finder (det er vanligvis i Bilder-mappen i Hjem-mappen din).
 3. Høyreklikk eller kontroll-klikk på symbolet for iPhoto-biblioteket og velg Vis innholdet i pakken fra lokalmenyen.
 4. Finn Albumdata.xml-filen i vinduet som åpnes.
 5. Dra AlbumData.xml-filen ut av iPhoto-bibliotekmappen og til skrivebordet.
 6. Åpne iPhoto.
 7. Fra Arkiv-menyen velger du Nytt album. Dette tvinger iPhoto til å oppdatere eller opprette en XML-fil for iPhoto-biblioteket. 
 8. Avslutt iPhoto.

Undersøk om iPhoto-bildene nå vises i de andre appene dine.

Kontroller iPhoto-nøkkelord

Av og til kan et feilformet nøkkelord hindre andre apper i å se iPhoto-biblioteket. Hvis du allerede har forsøkt de andre trinnene i denne artikkelen, kan du prøve å endre navn på iPhoto-nøkkelordene.

 1. Åpne iPhoto.
 2. Velg Organiser nøkkelord fra Vindu-menyen.
 3. Klikk på knappen Rediger nøkkelord.
 4. Endre navn på hvert nøkkelord (dette kan gjøres så enkelt som å legge til "1" i det eksisterende nøkkelordnavnet).
 5. Avslutt iPhoto.
 6. Åpne iLife-programmene for å se om du kan bla gjennom iPhoto-biblioteket riktig.

Noen bilder du importerer, kan allerede ha nøkkelord som en del av EXIF-dataene som bygges inn av kameraet. iPhoto prøver å legge til disse nøkkelordene i nøkkelordlisten når du importerer bildene. Hvis nøkkelordene inneholder et uvanlig tegn, eller er skadet på en eller annen måte, kan det føre til at XML-filen for iPhoto-biblioteket blir uleselig. Når dette skjer, vises bildelisten som tom eller blank i andre apper. Endring av navn på nøkkelord kan løse dette problemet. 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: