GarageBand: Feedback-beskyttelse kan være svært følsom med enkelte USB-mikrofoner

Med enkelte USB-mikrofoner kan funksjonen Feedback-beskyttelse gi advarselsmeldinger når det ikke er noe feedback.

Dette kan skje med mikrofoner som har en intern begrensnings- eller gainkontrollfunksjon. I slike tilfeller kan det hjelpe å sette Monitor-lokalmenyen til På i stedet for På med feedback-beskyttelse.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: