Hvis du ikke kan låse opp innstillinger i Systemvalg

For å foreta visse endringer på Mac-maskinen din blir du bedt om å angi brukernavn og passord til en administratorkonto. Det er ikke sikkert at kontoer med et blankt passord fungerer.

Mac-maskinen ber deg om å angi navn og passord til en administratorkonto når den må bekrefte at du har rettighet til å foreta endringer. Du må for eksempel autentiseres som en administrator når du klikker på låsen i Systemvalg, angir visse kommandoer i Terminal eller angir et firmwarepassord.

Passordet til en administratorkonto bør ikke være blankt. Det er ikke sikkert at Mac-maskinen aksepterer et blankt passord, selv om kontoen bruker et blankt passord.

Les om hvordan du endrer eller tilbakestiller passordet på en macOS-brukerkonto.

Publiseringsdato: