Hvis du ikke kan låse opp innstillinger i Systemvalg

Hvis Systemvalg ikke godtar et gyldig administratorpassord når du klikker på låsen for å gjøre endringer, kan du prøve disse løsningene.

Macen ber deg om å skrive inn navnet og passordet til en administratorkonto når den må bekrefte at du har rettighet til å foreta endringer. Du må for eksempel autentiseres som en administrator når du klikker på låsen i Systemvalg, angir visse kommandoer i Terminal eller angir et firmwarepassord.

Systemvalg godtar kanskje ikke et gyldig passord i disse situasjonene:

  • Passordet for macOS-brukerkontoen din er blankt. Hvis du til nå har brukt et blankt passord til å logge på Macen, må du endre passordet i Brukere og grupper-valgene. Ikke bruk et blankt passord.
  • Når du bruker macOS Big Sur 11.1, har Macen din med Apple T2-sikkerhetsbrikke et problem som krever tilbakestilling av SMC-en (systemadministreringskontrollen). Passordet ditt skal bli godtatt i Systemvalg når du har tilbakestilt SMC-en.
Publiseringsdato: