Om LTE-valgene på iPhone

Mobildatavalgene på iPhone kan variere, basert på operatørens nettverk.

 

Hvis operatøren støtter VoLTE

Gå til Innstillinger > Mobilnett > Mobildatavalg på iPhone. Hvis operatøren din støtter Voice over LTE (VoLTE), får du disse valgene:

  • Av: Slår av LTE
  • Tale og data: Åpner for talesamtaler og mobildatabruk over LTE 
  • Kun data: Åpner for mobildatabruk, men ikke talesamtaler over LTE

 


Hvis operatøren ikke støtter VoLTE

Hvis operatøren ikke støtter VoLTE og er en GSM-operatør, vil du se ett av disse valgene:

  • LTE eller 4G: Åpner for mobildatabruk over LTE- eller 4G-nettverket når det er tilgjengelig.
  • 3G: Åpner for mobildatabruk over 3G-nettverket når det er tilgjengelig.
  • 2G: Åpner for mobildatabruk over 2G-nettverket når det er tilgjengelig.

 

4G kan indikere enten en UMTS- eller LTE-forbindelse, avhengig av den trådløse operatøren. Hvis operatøren ikke støtter VoLTE og er en CDMA-operatør, vil du bare få valget Aktiver LTE. Det åpner for mobildatabruk over LTE-nettverket når det er tilgjengelig. 

Finn ut mer om mobildatanettverk.

Publiseringsdato: