Bruke AirDrop på Mac

Med AirDrop kan du sende dokumenter, bilder, videoer, nettsteder, kartposisjoner med mer trådløst til en Mac, iPhone, iPad eller iPod touch i nærheten.

Del innhold med AirDrop

 1. Åpne filen du vil sende, og klikk deretter på Del-knappenDel-knappen i appvinduet. Eller Kontroll-klikk på filen i Finder og velg Del fra snarveismenyen.
 2. Velg AirDrop fra delingsalternativene som vises.
 3. Velg en mottaker fra AirDrop-arket:
  AirDrop-ark i Finder-vinduet


Eller åpne et AirDrop-vindu, og dra filer til mottakeren:

 1. Velg AirDrop i sidepanelet i et Finder-vindu. Eller velg Gå > AirDrop fra menylinjen. 
 2. AirDrop-vinduet viser AirDrop-brukere i nærheten. Dra ett eller flere dokumenter, bilder eller andre filer til mottakeren som vises i vinduet.
  AirDrop-vindu i Finder

Du kan også dele innhold fra iPhone, iPad eller iPod touch.


Motta innhold med AirDrop

Når noen i nærheten prøver å sende deg filer med AirDrop, ser du forespørselen deres som en varsling, eller som en melding i AirDrop-vinduet. Klikk på Godta for å lagre filene i Nedlastinger-mappen.

AirDrop-varsel


Hvis du ikke kan se den andre enheten i AirDrop

Sørg for at enhetene dine oppfyller disse kravene:

 • Begge enhetene er innenfor 9 meter fra hverandre og har Wi-Fi og Bluetooth slått på.
 • Hver Mac ble introdusert i 2012 eller senere (unntatt Mac Pro fra 2012) og bruker OS X Yosemite eller nyere. Velg Apple-menyen  > Om denne maskinen for å finne ut dette. 
 • Hver iPhone, iPad eller iPod touch bruker iOS 7 eller nyere, med Delt internett slått av.

Sørg for at enhetene dine kan motta AirDrop-forespørsler:

 • Velg Gå > AirDrop fra menylinjen i Finder, og velg deretter innstillingen «Tillat at jeg kan bli funnet av» i AirDrop-vinduet. iPhone, iPad og iPod touch har en lignende innstilling. Når AirDrop er konfigurert for å motta innhold fra Kun kontakter, må begge enhetene være logget på iCloud, og e-postadressen eller telefonnummeret til senderens Apple-ID må være i Kontakter-appen på enheten som mottar. 
 • Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter Sikkerhet og personvern. Klikk på Brannmur-fanen, og klikk deretter på låsen  og angi administratorpassordet når du blir bedt om det. Klikk på Brannmur-valg, og fjern deretter avmerkingen «Blokker alle innkommende tilkoblinger».
Publiseringsdato: