Få hjelp med Kart

Finn ut hva du må gjøre hvis du ikke kan finne posisjonen din, eller om du oppdager feil resultater når du bruker Kart på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Hvis du er bedriftseier og ønsker å korrigere informasjonen i Kart om en av bedriftens filialer, kan du logge på Maps Connect. Finn ut mer om hvordan du bruker Kart på iPhone, iPad, og iPod touch.

Hvis du ikke kan finne den nåværende posisjonen din på iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå til Innstillinger > Personvern > Stedstjenester og kontroller at Stedstjenester og Kart er satt til Ved bruk.
 2. Sørg for at du angir dato, klokkeslett og tidssone riktig på enheten. Gå til Innstillinger > Generelt > Dato og tid. Bruk Still inn automatisk – hvis det er mulig.
 3. Sørg for at mobildata eller Wi-Fi er slått på, og at du har en aktiv tilkobling.
 4. Start Kart-appen på nytt. Sveip opp i appen og hold. Deretter sveiper du opp igjen i appens forhåndsvisning for å lukke den. Så åpner du Kart på nytt.
 5. Start enheten på nytt.
 6. Prøv et annet sted, eller bytt til et annet Wi-Fi-nettverk. 

Stedtjenester bruker GPS, Bluetooth, data fra brukere om Wi-Fi-basestasjoner og mobiltårn for å finne plasseringen din. Finn ut mer om Stedstjenester på iOS-enheten din.

Hvis du ikke finner den nåværende posisjonen din på Macen

 1. Fra Apple ()-menyen velger du Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Personvern.
 2. Sørg for at Aktiver stedstjenester er valgt. Hvis låsen nederst til venstre er lukket, klikker du på den og logger på med brukernavn og passord.
 3. Sørg for at Kart kan finne posisjonen din.
  Sikkerhet og personvern
 4. Lukk vinduet Sikkerhet og personvern.
 5. Sørg for at Macen er tilkoblet Internett.

Hvis du må rapportere et problem i Kart

Du kan rapportere et problem med følgende Kart-funksjoner:

 • Kart
 • Søk
 • Navigering
 • Kollektivt
 • Bildekvalitet

Du kan også legge til et sted og redigere hjem- eller jobbadressen din.

På iPhone, iPad eller iPod touch

Følg denne fremgangsmåten for å rapportere et problem, legge til et sted eller redigere hjem- eller jobbadressen din:

 1. Trykk på info-symbolet øverst til høyre.
 2. Trykk på Rapporter et problem.
  Rapportere et problem
 3. Velg problemet, og følg instruksjonene på skjermen.

For å gi Apple tillatelse til å kontakte deg angående spørsmål om et rapportert problem på iPhone, iPad eller iPod touch går du til Innstillinger > Kart > Følg opp via e-post. Kart bruker standardkontakten din.

På Mac

Følg disse trinnene for å rapportere et problem på Mac:

 1. Velg Kart > Rapporter et problem i verktøylinjen.
 2. Velg problemet, og følg instruksjonene på skjermen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: