Hvis Kart ikke fungerer på Apple-enheten

Finn ut hva du må gjøre hvis du ikke kan finne posisjonen din, eller om du oppdager feil resultater når du bruker Kart på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Hvis du er bedriftseier og ønsker å korrigere informasjonen i Kart om en av bedriftens filialer, kan du logge på Maps Connect.

Hvis du ikke kan finne den nåværende posisjonen din på iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå til Innstillinger > Personvern > Stedstjenester og kontroller at Stedstjenester er på og at Kart er satt til Når appen eller widgeter er i bruk.
 2. Sørg for at du angir dato, klokkeslett og tidssone riktig på enheten. Gå til Innstillinger > Generelt > Dato og tid. Bruk Still inn automatisk – hvis det er mulig.
 3. Sørg for at mobildata eller Wi-Fi er slått på, og at du har en aktiv tilkobling.
 4. Start Kart-appen på nytt. Sveip opp i appen og hold. Deretter sveiper du opp igjen i appens forhåndsvisning for å lukke den. Så åpner du Kart på nytt.
 5. Start iPhoneiPad eller iPod touch på nytt.
 6. Prøv et annet sted, eller bytt til et annet Wi-Fi-nettverk. 

Stedtjenester bruker GPS, Bluetooth, data fra brukere om Wi-Fi-basestasjoner og mobiltårn for å finne plasseringen din. Finn ut mer om Stedstjenester på iOS-enheten din.


Hvis du ikke finner den nåværende posisjonen din på Macen

 1. Fra Apple-menyen  velger du Systemvalg, klikker på Sikkerhet og personvern, og deretter Personvern.
 2. Sørg for at Aktiver stedstjenester er valgt. Hvis låsen nederst til venstre er lukket, klikker du på den og skriver inn brukernavn og passord.
 3. Velg avmerkingsboksen ved siden av Kart.
  macOS Sikkerhet og personvern Systemvalg Stedstjenester-alternativer med «Aktiver Stedstjenester» valgt.
 4. Lukk vinduet Sikkerhet og personvern.
 5. Sørg for at Macen er tilkoblet internett.


Hvis du må rapportere et problem i Kart eller legge til et sted som mangler

Du kan rapportere et problem med følgende Kart-funksjoner:

 • Kartetiketter 
 • Søk
 • Navigering
 • Kollektivt
 • Bildekvalitet

Du kan også legge til et sted som mangler, og redigere hjem- eller jobbadressen din.

På iPhone, iPad eller iPod touch

Følg denne fremgangsmåten for å rapportere et problem eller redigere hjem- eller jobbadressen din:

 1. Trykk på infoknappen i øvre høyre hjørne.
 2. Trykk på Rapporter et problem.
  iPhone-skjerm som viser hvordan du rapporterer et problem
 3. Velg problemet, og følg instruksjonene på skjermen.

Følg denne fremgangsmåten for å legge til et sted som mangler: 

 1. Trykk på infoknappen i øvre høyre hjørne.
 2. Trykk på Legg til sted som mangler.
 3. Følg instruksjonene på skjermen.

For å gi Apple tillatelse til å kontakte deg angående spørsmål om et rapportert problem på iPhone, iPad eller iPod touch går du til Innstillinger > Kart, blar til bunnen av skjermen og slår på Følg opp via e-post. Kart bruker e-postadressen i Apple-ID-kontoen din.

På Mac

Følg disse trinnene for å rapportere et problem på Mac:

 1. Velg Kart > Rapporter feil fra menylinjen i Kart.
 2. Velg problemet, og følg instruksjonene på skjermen.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: