Hvis Kart ikke fungerer på Apple-enheten

Ser du ikke posisjonen din i Kart? Ser du feil resultater i Kart på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac? Finn ut hva du kan gjøre.

Hvis du er bedriftseier og vil korrigere informasjonen om en av bedriftens filialer i Kart, logger du på Apple Business Connect.

Hvis du ikke kan finne den nåværende posisjonen din på iPhone, iPad eller iPod touch

 • Slå på Stedstjenester og Stedstilgang for Kart. I Innstillinger-appen trykker du på Personvern og sikkerhet, og deretter trykker du på Stedstjenester. Sørg for at Stedstjenester er påslått, og at innstillingen for Kart er satt til Når appen eller widgeter er i bruk.
 • Angi riktig dato, klokkeslett og tidssone på enheten din. Åpne Innstillinger-appen, trykk på Generelt, og deretter på Dato og tid. Hvis det er mulig, slår du på Still inn automatisk.
 • Slå på mobildata eller Wi-Fi for å påse at du har en aktiv tilkobling. Åpne Innstillinger-appen, trykk på Wi-Fi eller Mobilnett og velg et nettverk eller et mobilabonnement.

Stedtjenester bruker GPS, Bluetooth, data fra brukere om Wi-Fi-basestasjoner og mobiltårn for å finne plasseringen din. Hvis du fortsatt ikke kan se den gjeldende posisjonen din i Kart, kan du prøve å lukke Kart-appen, og deretter åpne den på nytt. Du kan også prøve å starte iPhone, iPad eller iPod touch på nytt.

Finn ut mer om Stedstjenester på iPhone, iPad eller iPod touch.


Hvis du ikke finner den nåværende posisjonen din på Macen

 1. På Apple-menyen  velger du Systeminnstillinger.
 2. Klikk på Personvern og sikkerhet til venstre, og klikk deretter på Stedstjenester til høyre.
 3. Sørg for at både Stedstjenester og Kart er påslått.
 4. Lukk vinduet Sikkerhet og personvern.
 5. Sørg for at Macen er koblet til internett.

Stedstjenester-valgene i Personvern og sikkerhet-innstillingene i macOS, hvor «Stedstjenester» og «Kart» er valgt.


Rapporter et problem eller legg til et manglende sted i Kart på iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Rull ned til bunnen av skjermen i Kart-appen.
 2. Trykk på Rapporter et problem. På dette skjermbildet kan du rapportere et problem med gaten, stedet eller ruten, legge til et sted i Kart eller rapportere en hendelse.
 3. Når du har valgt et problem, følger du instruksjonene på skjermen.

Du kan også redigere favorittstedene dine og oppdatere hjem- eller jobbadressen din.

 


Rapporter et problem eller legg til et manglende sted i Kart på Mac

 1. På menylinjen i Kart velger du Kart > Rapporter et problem > Legg til i Kart.
 2. Velg et problem. På denne skjermen kan du legge til et sted i Kart eller rapportere et problem med en gate eller et sted.
 3. Følg instruksjonene på skjermen.

Du kan også redigere hjem- eller jobbadressen din.

For å rapportere et problem eller et sted som mangler, må du ha en Mac med Apple-chip, Apple T2-sikkerhetsbrikken eller en Touch Bar.


Hvis du opplever problemer med Opplest veibeskrivelse på iOS- eller iPadOS-enheten

 1. Trykk på Kart i Innstillinger-appen.
 2. Trykk på Opplest veibeskrivelse.
 3. Velg alternativene du vil bruke. Du kan for eksempel angi at podkaster settes på pause under veibeskrivelser, eller at veibeskrivelser spilles av gjennom stereoanlegget i kjøretøyet.

Slå oppleste veibeskrivelser av eller på ved å trykke på lydknappen på kartet etter at du har startet sving-for-sving-navigasjon. Se hvilke land og områder som støttes for sving-for-sving-navigasjon.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: