Ta telefonsamtaler ved bruk av VoLTE (Voice over LTE)

Du kan ta telefonsamtaler med høy kvalitet ved bruk av VoLTE på iPhone 6 eller nyere. For å utføre slike anrop må begge telefonene fungere med VoLTE.

Sjekk operatøren og stedet

Om du kan bruke VoLTE, avhenger av flere ting:

  • Stedet, kontoen din hos operatøren og iPhone-modellen
  • Operatøren, operatørkontoen, stedet og telefonmodellen til personen du ringer til

Noen operatører støtter VoLTE bare i enkelte byer eller områder. Ta kontakt med operatørene for å spørre om området ditt og kontoen din. 

Du kan sjekke mobiloperatørens kundestøtte og funksjoner for iPhone for å se om operatøren din støtter VoLTE.

Slå på VoLTE

Noen operatører slår på denne funksjonen som standard. Gå til Innstillinger > Mobildata > Mobildatavalg > Aktiver LTE for å finne ut om VoLTE er aktivert. Hvis Tale og data er av, trykker du på det for å slå på VoLTE.

Hvis du får en feilmelding

Når du prøver å aktivere VoLTE, kan det hende du får meldingen «Kan ikke aktivere LTE-anrop. Kontakt operatøren for å aktivere LTE-anrop for denne kontoen.» Dette kan skje med noen kontotyper, inkludert bedriftslinjer og med enkelte operatører. Kontakt operatøren for å få hjelp.

Du kan få en melding om at du må sette inn et nytt SIM-kort. Dette kan skje med eldre SIM-kort. Du kan trenge et nytt SIM-kort for å bruke VoLTE. Kontakt operatøren.

Publiseringsdato: