Om trådløs roaming for bedrifter

Finn ut hvordan iOS-enheter roamer i en bedrifts Wi-Fi-miljø.

 Denne artikkelen henvender seg til systemadministratorer for skoler, bedrifter eller andre organisasjoner.

Denne informasjonen gjelder følgende enheter som kjører iOS 8 eller nyere:

 • iPhone 5s og nyere
 • iPad Pro og nyere
 • iPad Air og nyere
 • iPad mini 2 og nyere
 • iPad (5. generasjon eller nyere)
 • iPod touch (6. generasjon)

Utløsergrense

Dette er minimum signalnivå en klient trenger for å opprettholde en tilkobling. 

iOS-klienter overvåker og opprettholder BSSID-forbindelsen (Basic Service Set Identifier) helt til RSSI-nivået (Received Signal Strength Indicator) overskrider -70 dBm. Da vil iOS begynne å søke etter BSSID-roamingkandidater for den nye ESSID-forbindelsen.

Husk dette når du konfigurerer trådløse celler og beregner signaloverlappingen. Du konfigurerer kanskje 5 GHz-celler med en overlapping på -67 dBm. I dette tilfellet opprettholder iOS-klienten BSSID-forbindelsen lenger enn du forventer. Dette er fordi iOS bruker -70 dBm som utløser. Hvis BSSID-forbindelsens RSSI er høyere enn -65 dBm, vil iOS-klienten foretrekke et 5 GHz-nettverk.

Sørg for å bruke målenheten til å måle celleoverlapping. Antennene på en bærbar datamaskin er mye større og kraftigere enn antennene på en smarttelefon eller et nettbrett. Så hvis du bruker en bærbar datamaskin til å måle overlappingen, vil iOS-enhetene få andre cellegrenser enn du forventer.

Roamingsøk

Dette er når stasjoner søker etter tilgangspunkt (AP-er) som støtter gjeldende ESSID. Stasjonene søker på alle tilgjengelige kanaler på 2,4 GHz-båndet eller 5 GHz-båndet.

Roamingsøket går raskere hvis du slår på 802.11k på kontrollplanet. Dette hjelper fordi iOS bruker de seks første oppføringene i naborapporten og går gjennom dem for å prioritere søket. Hvis du ikke slår på 802.11k, må iOS gå mer metodisk til verks i søket. Dette kan gjøre søkeprosessen flere sekunder tregere.

En bruker som er i en telefonsamtale, kan for eksempel gå til den andre siden av bygget. Når enheten krysser grensen på -70 dBm, vil den søke etter roamingmål. Hvis den bruker naborapporten fra 802.11k, finner den AP-er som støtter den gjeldende ESSID-forbindelsen, på tre kanaler. Den søker umiddelbart på disse kanalene, finner at AP-et på en kanal har den riktige signalstyrken, og roamer. Hvis du ikke slår på 802.11k, må klienten skanne alle kanalene på hvert bånd for å finne et roamingmål. Dette kan gjøre prosessen flere sekunder tregere.

Utvalgskriterier for roamingkandidater

Denne informasjonen kan hjelpe deg med å konfigurere et trådløst nettverk som støtter tjenester i sanntid, som tale og video. 

iOS 8 og nyere velger BSSID-mål basert på

 • om klienten sender eller mottar en serie 802.11-datapakker
 • forskjellen i signalstyrke i forhold til gjeldende den BSSID-ens RSSI

Når klienten sender eller mottar data, velger den BSSID-mål med en RSSI på 8 dB eller en RSSI som er høyere enn den gjeldende BSSID-ens RSSI. Når klienten ikke sender eller mottar data, bruker den en differensial på 12 dB.

RSSI-en til den gjeldende forbindelsen kan for eksempel falle til -75 dBm under en Voice over WLAN-samtale (VoWLAN). Når dette skjer, vil iOS 8 og nyere søke etter BSSID-er som har en RSSI på minst -67 dBm.

Hvis samtalen avsluttes og klienten slutter å sende eller motta data, vil iOS 8 og nyere søke etter BSSID-er som har en RSSI på minst -63 dBm. Vær oppmerksom på at 802.11 Management- og Control-rammer ikke teller som data. 

Roamingytelse

Dette er tiden en klient trenger til å autentisere en ny BSSID. For å autentisere må klienten finne en gyldig roamingkandidat og fullføre roamingprosessen raskt. Ellers vil brukeren oppleve tjenestebrudd. 

Roaming er når klienten autentiserer den nye BSSID-en og fjerner autentiseringen for den gjeldende BSSID-en. Tiden dette tar, er avhengig av sikkerheten og autentiseringsmetoden du bruker.

Hvis du bruker 802.1X-basert autentisering, må klienten fullføre EAP-nøkkelutvekslingen før den fjerner autentiseringen fra BSSID-en. Dette kan ta flere sekunder avhengig av miljøets infrastruktur for autentisering. Når dette skjer, vil brukeren oppleve tjenestebrudd.

Hvis du bruker 802.11r-basert autentisering, kan klienten forhåndsautentisere potensielle tilgangspunkt. Dette reduserer autentiseringstiden til bare noen millisekunder, og brukeren vil antakelig ikke oppleve tjenestebrudd.

Wi-Fi-søkeren i AirPort-verktøy

Apples AirPort-verktøy inneholder en Wi-Fi-søker som loggfører klientens visning av nettverket. Administratorer kan bruke den til å validere klientens visning av nettverket på et bestemt sted.

For nøyaktige resultater må du bruke Wi-Fi-søkeren på en dedikert enhet som er av samme modell som iOS-klienten.

På iOS-enheten går du til Innstillinger > AirPort-verktøy for å slå på Wi-Fi-søkeren.

Deretter åpner du AirPort-verktøy og trykker på Wi-Fi-søk.

Som standard kjører Wi-Fi-søkeren kontinuerlig. Bruk glidebryteren til å angi en søkevarighet på opptil 60 sekunder.

For å starte søket trykker du på Søk. AirPort-verktøyet lister opp alle SSID-ene det finner. Dette inkluderer skjulte nettverk, som blir vist som «Nettverksnavn utilgjengelig».

AirPort-verktøyet søker på alle tilgjengelige bånd med et intervall på fire sekunder. Bedriftsnettverk med flere tilgangspunkter blir gruppert etter BSSID. Søkeren viser informasjon om:

 • SSID
 • BSSID
 • Siste RSSI
 • Kanal
 • Sist funnet

Hvis du vil vise en sporlogg for søkeresultatene for en SSID og BSSID, trykker på SSID-en:

Sporloggen viser dato og klokkeslett for søket i tillegg til kanalen og RSSI-en.

Når søket er ferdig, kan du dele resultatene. Bare trykk på delesymbolet () og velg ett av disse alternativene:

 • AirDrop
 • Melding
 • Mail
 • Kopier

AirPort-verktøyet sender resultatene som en kommaseparert liste:

SSID, BSS, RSSI, Kanal, klokkeslett

«ACES», «18:64:72:D3:E9:40», «-57», «11», «12:02:03 PM»

«Cuba», «F8:1E:DF:F9:56:BC», «-53», «149», «12:02:03 PM»

«ACES», «18:64:72:D3:E9:50», «-63», «149», «12:02:03 PM»

«Cuba», «F8:1E:DF:F9:56:BB», «-69», «11», «12:02:03 PM»

«ACES», «18:64:72:D3:E9:40», «-67», «11», «12:02:07 PM»

Den første linjen er en kolonneoverskrift som viser feltene SSID, BSS, RSSI, Kanal og klokkeslett. Hvis du vil analysere eller lage diagrammer av resultatene, importerer du listen til et regneark eller et annet verktøy.

Publiseringsdato: