Hvis Apple Business Manager eller Apple School Manager ber deg om å godta nye vilkår og betingelser

Fra tid til annen oppdaterer Apple programvarelisensavtalen for macOS, iOS og tvOS, ofte i forbindelse med utgivelsen av en ny OS-versjon. Når en programvarelisensavtale oppdateres, må en administrator av Apple School Manager, Apple Business Manager eller Enhetsregistreringsprogrammet logge på programnettstedet for å lese og godta de oppdaterte vilkårene.

Om administratorer og agenter

Personen som fullfører den første programregistreringen, godtar også følgende vilkår og betingelser på vegne av organisasjonen som registrerer seg:

  • Apples Enhetsregistreringsprogram, Apple School Manager-avtale eller Apple Business Manager-avtale
  • Programvarelisensavtale for macOS
  • Programvarelisensavtale for iOS
  • Programvarelisensavtale for tvOS

Når registreringen er fullført, blir denne personen administratoren i Apple School Manager (ASM), Apple Business Manager (ABM) eller agenten i Enhetsregistreringsprogrammet (DEP). I ASM eller ABM kan personen utnevne ytterligere fire administratorer. I DEP finnes det kun én agent.

Godta oppdaterte avtaler

Når Apple oppdaterer en av disse avtalene, må en av ASM-administratorene, ABM-administratorene eller DEP-agenten logge på programnettstedet og godta nye avtaler.

Hvis du ikke godtar avtalene

Enheter som er tilordnet en MDM-tjener (Mobile Device Management) i ASM, ABM eller DEP, blir ikke påvirket. Hvis du sletter alt innhold og alle innstillinger på en enhet, er den fremdeles tilordnet samme MDM-tjener, og de samme innstillingene vil bli brukt under oppsett.

Følgende vilkår får imidlertid gjelde inntil den nye avtalen er godtatt:

  • Lærere og ledere i Apple School Manager kan tilbakestille brukerpassord og sende eller skrive ut påloggingsinformasjon, men andre funksjoner på nettstedet er deaktivert.
  • Ledere i Apple Business Manager kan tilbakestille brukerpassord og sende eller skrive ut påloggingsinformasjon, men andre funksjoner på nettstedet er deaktivert.
  • Administratorer i Enhetsregistreringsprogrammet (bortsett fra agenten) vil ikke kunne logge seg på portalen til Enhetsregistreringsprogrammet før agenten godtar de oppdaterte avtalene.
  • Du kan ikke tilordne nye enheter til MDM-tjeneren i ASM, ABM og DEP, selv om du har markert alternativet for å tilordne nye kjøp til en bestemt MDM-tjener automatisk.
  • Det kan hende at MDM-tjeneren ikke viser feilmeldinger av typen «403 T_C_NOT_SIGNED» når den kommuniserer med Apples tjenere for enhetsbehandling.
Publiseringsdato: