Hvis Apple Business Manager eller Apple School Manager ber deg om å godta nye vilkår og betingelser

Fra tid til annen oppdaterer Apple programvarelisensavtalen for macOS, iOS og tvOS, ofte i forbindelse med utgivelsen av en ny OS-versjon. Når en programvarelisensavtale oppdateres, må en administrator av Apple School Manager eller Apple Business Manager logge på programnettstedet for å lese og godta de oppdaterte vilkårene.

Om administratorer

Personen som fullfører den første programregistreringen, godtar også følgende vilkår og betingelser på vegne av organisasjonen som registrerer seg:

  • Apple School Manager- eller Apple Business Manager-avtale
  • Programvarelisensavtale for macOS
  • Programvarelisensavtale for iOS
  • Programvarelisensavtale for tvOS

Etter fullført registrering blir denne personen administrator i Apple School Manager eller Apple Business Manager. I Apple School Manager eller Apple Business Manager kan denne personen også angi opptil fire ytterligere administratorer.

Godta oppdaterte avtaler

Når Apple har oppdatert én av disse avtalene, må en administrator for Apple School Manager eller Apple Business Manager logge på programmets nettsted for å akseptere de nye avtalene.

Hvis du ikke godtar avtalene

Enheter som er tilordnet en MDM-tjener (Mobile Device Management) i Apple School Manager eller Apple Business Manager, blir ikke påvirket. Hvis du sletter alt innhold og alle innstillinger på en enhet, er den fremdeles tilordnet samme MDM-tjener, og de samme innstillingene vil bli brukt under oppsett.

Følgende vilkår får imidlertid gjelde inntil den nye avtalen er godtatt:

  • Lærere og ledere i Apple School Manager kan tilbakestille brukerpassord og sende eller skrive ut påloggingsinformasjon, men andre funksjoner på nettstedet er deaktivert.
  • Ledere i Apple Business Manager kan tilbakestille brukerpassord og sende eller skrive ut påloggingsinformasjon, men andre funksjoner på nettstedet er deaktivert.
  • I Apple School Manager og Apple Business Manager kan du ikke tilordne nye enheter til MDM-tjeneren, selv om du har valgt alternativet om å tildele nye kjøp til en spesifikk MDM-tjener automatisk.
  • Det kan hende at MDM-tjeneren ikke viser feilmeldinger av typen «403 T_C_NOT_SIGNED» når den kommuniserer med Apples tjenere for enhetsbehandling.
Publiseringsdato: