Om sikkerhetsinnholdet i Safari 6.2 og Safari 7.1

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Safari 6.2 og Safari 7.1.

Denne oppdateringen kan lastes ned og installeres via Programvareoppdatering eller fra nettstedet for Apple-kundestøtte.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil vite mer om andre sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

Safari 6.2 og Safari 7.1

 • Safari

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan kanskje fange opp brukerakkreditiver

  Beskrivelse: Arkiverte passord ble autoutfylt på http-nettsteder, på https-nettsteder med brutt godkjenning og i iframes. Problemet ved løst ved å begrense autoutfylling av passord til hovedrammen for https-nettsteder med gyldige sertifikatkjeder.

  CVE-ID

  CVE-2014-4363: David Silver, Suman Jana og Dan Boneh ved Stanford University i samarbeid med Eric Chen og Collin Jackson ved Carnegie Mellon University

 • WebKit

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt hukommelse i WebKit. Disse problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2013-6663: Atte Kettunen i OUSPG

  CVE-2014-4410: Eric Seidel i Google

  CVE-2014-4411: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-4412: Apple

  CVE-2014-4413: Apple

  CVE-2014-4414: Apple

  CVE-2014-4415: Apple

 • WebKit

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5

  Virkning: Et skadelig nettsted kan være i stand til å spore brukere selv når privat nettlesing er aktivert

  Beskrivelse: Et Internett-program kunne lagre bufferdata for HTML 5-programmer under normal nettlesing og deretter lese dataene under privat nettlesing. Problemet ble løst ved å deaktivere tilgangen til programbufferen i privat nettlesingsmodus.

  CVE-ID

  CVE-2014-4409: Yosuke Hasegawa (NetAgent Co., Led.)

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: