Flytte iMovie for Mac-biblioteket

For å spare plass på Mac kan du flytte iMovie-biblioteket til en ekstern harddisk.

Et iMovie-bibliotek inneholder all media og data som brukes for å lage filmer i iMovie. Hvis iMovie-biblioteket er stort og du vil frigjøre lagringsplass på Macen, kan du flytte iMovie-biblioteket til en ekstern stasjon.

Før du flytter et iMovie-bibliotek, er det lurt å sikkerhetskopiere Macen.

Flytting av biblioteket til en ekstern harddisk påvirker ikke noe iMovie Theater-innhold du har flyttet til iCloud.

Klargjøre stasjonen

Du kan lagre biblioteket ditt på en ekstern lagringsenhet, som en USB Thunderbolt-stasjon formatert som APFS eller Mac OS Extended (journalført). Apple anbefaler ikke å lagre iMovie-biblioteker på eksterne lagringsenheter som SD-kort, USB-flashstasjoner eller på stasjoner som er delt på et nettverk.

Du kan ikke lagre biblioteket på en ekstern stasjon eller annen disk som brukes til Time Machine-sikkerhetskopier.

Flytte et bibliotek til en ekstern lagringsenhet

  1. Avslutt iMovie.
  2. Velg den eksterne stasjonen i Finder, og velg deretter Fil > Hent info.
  3. Hvis informasjonen i Deling og rettigheter ikke er synlig, klikker du på triangelet , og deretter påser du at avmerkingsboksen for «Ignorer eierskap på dette volumet» er valgt. Hvis den ikke er valgt, klikker du på låsesymbolet  for å låse den opp, angir et administratornavn og -passord, og deretter velger du avmerkingsboksen.
  4. Klikk på skrivebordet for å sørge for at du er i Finder, og velg deretter Gå > Hjem fra menylinjen øverst på skjermen.
  5. Åpne Filmer-mappen, og dra deretter iMovie-bibliotekfilen til den eksterne harddisken.
  6. Når bibliotekfilen er ferdig kopiert til den eksterne stasjonen, dobbeltklikker du på bibliotekfilen på den eksterne stasjonen for å åpne den i iMovie. Hvis det vises et varsel som ber deg om å gi iMovie tilgang til et uttakbart volum, klikker du på OK.
    Hvis du klikket på Ikke tillat, velger du i Finder Apple-menyen  > Systemvalg, klikker på Sikkerhet og personvern, og deretter klikker du på Personvern. Klikk på Filer og mapper i sidepanelet, og velg deretter «Uttakbare volumer» under iMovie.
  7. Påse at biblioteket du flyttet, inneholder alle mediene dine, og dra deretter den originale filen i Filmer-mappen på Macen til søppelkurven.

Hvis du kobler fra den eksterne stasjonen

Når den eksterne stasjonen er koblet til Macen, åpnes biblioteket du flyttet til den eksterne stasjonen automatisk i iMovie. Hvis du kobler fra den eksterne stasjonen som inneholder biblioteket, åpnes iMovie til et nytt, tomt biblioteket i Filmer-mappen på Macen. iMovie lagrer automatisk alle prosjekter og media du importerer i det nye biblioteket.

Hvis du vil åpne biblioteket du flyttet til en ekstern stasjon, kan du åpne det etter at du kobler til den eksterne stasjonen på nytt. Deretter kan du flytte klipp, hendelser og prosjekter mellom biblioteker.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: