Flytte iMovie for Mac-biblioteket

For å bruke mindre lagringsplass på Macen din kan du flytte iMovie-biblioteket til en ekstern lagringsenhet.

Et iMovie-bibliotek inneholder alle medier og data som brukes for å lage filmer i iMovie. Hvis iMovie-biblioteket er stort og du vil frigjøre lagringsplass på Macen, kan du flytte iMovie-biblioteket til en ekstern lagringsenhet.

Før du flytter iMovie-biblioteket, bør du sikkerhetskopiere Macen din.

Flytting av biblioteket til en ekstern lagringsenhet påvirker ikke eventuelt iMovie Theater-innhold du har flyttet til iCloud.

Klargjør den eksterne lagringsenheten

Du kan lagre biblioteket ditt på en ekstern lagringsenhet som en USB- eller Thunderbolt-stasjon formatert som APFS eller Mac OS Extended (journalført). Apple anbefaler ikke å lagre iMovie-biblioteker på lagringsenheter som SD-kort, USB-flashstasjoner eller på stasjoner som er delt på et nettverk.

Du kan ikke lagre biblioteket ditt på en lagringsenhet som brukes til Time Machine-sikkerhetskopier.

Flytte et bibliotek til en ekstern lagringsenhet

  1. Avslutt iMovie.
  2. Velg den eksterne lagringsenheten i Finder, og trykk deretter på Fil > Vis info.
  3. Hvis informasjonen i Deling og rettigheter ikke er synlig, klikker du på triangelet , og deretter påser du at avmerkingsboksen for «Ignorer eierskap på dette volumet» er valgt. Hvis den ikke er valgt, klikker du på låsen , angir et administratornavn og -passord, og deretter velger du avmerkingsboksen.
  4. Klikk på skrivebordet for å sørge for at du er i Finder, og velg deretter Gå > Hjem fra menylinjen øverst på skjermen.
  5. Åpne Filmer-mappen, og dra deretter iMovie-bibliotekfilen til den eksterne lagringsenheten.
  6. Når bibliotekfilen er ferdig kopiert, dobbeltklikker du på bibliotekfilen på den eksterne lagringsenheten for å åpne den i iMovie. Hvis det vises et varsel som ber deg om å gi iMovie tilgang til et uttakbart volum, klikker du på OK.
    Hvis du klikket på Ikke tillat, velger du i Finder Apple-menyen  > Systemvalg, klikker på Sikkerhet og personvern, og deretter klikker du på Personvern. Klikk på Filer og mapper i sidepanelet, og velg deretter «Uttakbare volumer» under iMovie.
  7. Påse at biblioteket du flyttet, inneholder alle mediene dine, og dra deretter den originale filen i Filmer-mappen på Macen til søppelkurven.

Hvis du kobler fra den eksterne lagringsenheten

Når den eksterne lagringsenheten er koblet til Macen, åpnes biblioteket du flyttet dit automatisk når du åpner iMovie. Hvis du kobler fra den eksterne lagringsenheten som inneholder biblioteket, åpnes iMovie til et nytt, tomt bibliotek som opprettes i Filmer-mappen på Macen, og iMovie bruker deretter den nye plasseringen til å lagre eventuelle prosjekter du oppretter og media du importerer.

Hvis du vil åpne biblioteket du flyttet til en ekstern lagringsenhet, kan du åpne det igjen etter at du har koblet til den aktuelle lagringsenheten. Deretter kan du flytte klipp, hendelser og prosjekter mellom biblioteker.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: