OS X Server: Ekstern pålogging og Skjermdeling deaktivert etter oppdatering

Etter at du oppdaterer serveren til OS X versjon 10.9.5 kan det hende at du ikke kan koble deg til serveren med skjermdeling eller ekstern pålogging via SSH.

I noen tilfeller er Ekstern pålogging og Skjermdeling deaktivert etter oppdatering. Bruk OS X server til å reaktivere funksjonene og løse dette problemet. Hvis funksjonene ser ut til å være aktivert, må du deaktivere dem og aktivere dem på nytt.

Publiseringsdato: