Beskjære bilder for papirbildebestillinger i iPhoto

Når du bestiller papirbilder, vil iPhoto automatisk beskjære bildene i forhold til utskriftsstørrelsen. Følg disse instruksjonene for å få mer kontroll over hvordan bildene beskjæres.

Hvis du ønsker å beholde en versjon av bildet i opprinnelig størrelse, må du først duplisere det. Klikk på bildet og velg Dupliser på Bilder-menyen.

Beskjære bilder for papirbildebestillinger

  1. Klikk på Rediger mens du viser bildet du vil beskjære.

  2. Klikk på Beskjær.

  3. Marker ruten ved siden av Størrelsesforhold.
  4. Velg størrelsesforholdet som stemmer med utskriftsstørrelsen du skal bestille, på nedtrekksmenyen Størrelsesforhold. Du kan veksle mellom liggende og stående beskjæring ved å velge «Begrens til liggende» eller «Begrens til stående».

  5. Dra beskjæringsvinduet over bildet for å utheve den delen du vil inkludere. Hvis du ønsker et mindre utsnitt enn det som vises, drar du i et hjørne av beskjæringsvinduet. Klikk på Ferdig når du er fornøyd.

Foreslåtte beskjæringsforhold

Nord-Amerika

Utskriftsstørrelse Passfoto 4 x 6 to 5 x 7 to 8 x 10 to 16 x 20" 20 x 30"
Beskjæringsstørrelse 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30 5 x 7 8 x 10, 16 x 20 8 x 10, 16 x 20 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30

Europa

Utskriftsstørrelse 5 x 8 cm 10 x 15 cm 13 x 18 cm 15 x 20 cm 20 x 25 cm

20 x 30 cm

Beskjæringsstørrelse 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30 5 x 7 8 x 10, 16 x 20 8 x 10, 16 x 20 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30

Japan

Utskriftsstørrelse L (127 x 89 mm) KG (152 x 102 mm) 2L (178 x 127 mm) 6P (254 x 203 mm) A4 (297 x 210 mm) 4P (305 x 254 mm)
Beskjæringsstørrelse 5 x 7 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30 5 x 7 8 x 10, 16 x 20 5 x 7 Tilpasset: 5 x 6

Australia / New Zealand

Utskriftsstørrelse 4x (2,5 x 3,5") 4 x 6 5 x 7 8 x 10 16 x 20 20 x 30
Beskjæringsstørrelse 5 x 7 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30 5 x 7 8 x 10, 16 x 20 8 x 10, 16 x 20 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30

Singapore

Utskriftsstørrelse 4x2R (2,5 x 3,5") 4R (4 x 6") 4D (4,5 x 6") 5R (5 x 7") 8R (8 x 10") 16 x 20" 20 x 30"
Beskjæringsstørrelse 5 x 7 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30 4 x 3 5 x 7 8 x 10, 16 x 20 8 x 10, 16 x 20 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30

Hongkong

Utskriftsstørrelse 4x2R (2,5 x 3,5") 3R (3,5 x 5") 4R (4 x 6") 4D (4,5 x 6") 5Y (5 x 7") 8R (8 x 10") 16 x 20" 20 x 30"
Beskjæringsstørrelse 5 x 7 Tilpasset: 7 x 10 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30 4 x 3 5 x 7 8 x 10, 16 x 20 8 x 10, 16 x 20 2 x 3, 4 x 6, 20 x 30

Hvis du har tenkt å bestille forskjellige utskriftsstørrelser av samme bilde, lager du flere duplikater, slik at du kan velge riktig beskjæringsforhold for hver utskriftsstørrelse. Hvis du ikke vil lage duplikater, kan du beskjære bildet for bestillingen og deretter gjenopprette originalbildet. Når du er ferdig med bestillingen, går du til Bilder > Gjenopprett original.

Publiseringsdato: