Slå Privat nettlesing på eller av på iPhone, iPad eller iPod touch

Når du bruker Privat nettlesing kan du besøke nettsteder uten at det lages søkehistorikk i Safari.

Privat nettlesing beskytter privat informasjon og hindrer enkelte nettsteder i å spore søkeadferden din. Safari husker ikke sidene du besøker, søkehistorikken din eller Autoutfyll-informasjonen.

Slå på Privat nettlesing

Åpne Safari på iPhone, iPad eller iPod touch, og trykk deretter på  . Trykk på Privat og deretter Ferdig. 

Slå av Privat nettlesing

Åpne Safari på en iPhone, iPad eller iPod touch, og trykk deretter på  . Trykk på Privat og deretter Ferdig.

Når Privat nettlesing er på, vil Safari vises i svart eller en mørk farge i stedet for i hvitt eller grått.

Publiseringsdato: