Slå Privat nettlesing på eller av på iPhone eller iPod touch

Når du bruker Privat nettlesing, lagres ikke detaljene for nettlesingen din, og nettstedene du besøker deles ikke med de andre enhetene dine. Safari husker ikke sidene du besøker, søkehistorikken din eller Autoutfyll-informasjonen.

Slik slår du på Privat nettlesing

  1. Åpne Safari på iPhone eller iPod touch.
  2. Trykk på Faner-knappen .
  3. Trykk på [nummer] Faner   for å vise Fanegrupper-listen.
  4. Trykk på Privat og deretter Ferdig.

En iPhone som viser skjermbildet Privat nettlesing når du trykker på Privat for å slå på Privat nettlesing.

Mens Privat nettlesing er på, vises Safari-adresselinjen i svart eller mørk i stedet for hvit eller grå.

Slik slår du av Privat nettlesing

  1. Åpne Safari på iPhone eller iPod touch.
  2. Trykk på Faner-knappen .
  3. Trykk på Privat    for å vise Fanegrupper-listen.
  4. Trykk på [nummer] Faner , og trykk deretter på Ferdig.

Finn ut mer

Publiseringsdato: