Om sikkerhetsinnholdet i Safari 6.1.6 og Safari 7.0.6

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Safari 6.1.6 og Safari 7.0.6

Safari 6.1.6 og Safari 7.0.6

 • WebKit

  Tilgjengelig for: OS X Lion v7.5.10, OS X Lion Server v7.5.10, OS X Mountain Lion v8.5.10, OS X Mavericks v10.9.4

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt hukommelse i WebKit. Disse problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2014-1384: Apple

  CVE-2014-1385: Apple

  CVE-2014-1386: en anonym forsker

  CVE-2014-1387: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1388: Apple

  CVE-2014-1389: Apple

  CVE-2014-1390: Apple

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: