Om personvern og Stedstjenester i iOS og iPadOS

Finn ut hvordan personverninnstillinger og Stedstjenester bidrar til å beskytte den personlige informasjonen din på iPhone, iPad og iPod touch.

Personverninnstillinger

Personverninnstillinger i iOS og iPadOS hjelper deg med å kontrollere hvilke apper som har tilgang til informasjon som er lagret på enheten din. Du kan for eksempel tillate at en sosial nettverksapp bruker kameraet, slik at du kan ta og laste opp bilder. Du kan også gi tilgang til kontaktene dine, slik at en meldingsapp kan finne venner som allerede bruker den samme appen.

I Innstillinger > Personvern kan du se hvilke apper du har gitt tilgang til bestemt informasjon, samt gi eller tilbakekalle fremtidig tilgang. Dette inkluderer tilgang til:

 • Stedstjenester
 • Kontakter
 • Kalendere
 • Påminnelser
 • Bilder
 • Bluetooth
 • Mikrofon
 • Talegjenkjennelse
 • Kamera
 • Helse
 • HomeKit
 • Media og Apple Music
 • Forskning
 • Filer og mapper
 • Bevegelse og kondisjon

På enheten din kan du velge en type data fra denne listen for å se hvilke apper som har bedt om tillatelse til å bruke slike data. En app vises ikke på listen før den ber om tillatelse til å bruke dataene dine. Du kan gi en hvilken som helst app som har bedt om tillatelse til å bruke data, slik tillatelse eller oppheve tillatelsen. En app kan bare bruke datatypen i innstillingen hvis du har gitt appen tillatelse. 

Hvis du logger deg på iCloud, får apper som standard tilgang til iCloud Drive. Du kan også se og administrere apper som har lov til å bruke iCloud, under iCloud i Innstillinger. 

Hvis du tillater at tredjepartsapper eller nettsteder bruker dataene dine og posisjonen din, er du underlagt vilkårene, personvernretningslinjene og praksisen deres. Du bør gå gjennom vilkårene, retningslinjene for personvern og praksisen som gjelder for appene og nettstedene for å forstå hvordan de bruker plasseringen din og annen informasjon. Informasjon som Apple samler inn, blir behandlet i samsvar med Apples retningslinjer for personvern.

Slik bruker enhetene dine Stedstjenester

Med din tillatelse tillater Stedstjenester at apper og nettsteder (inkludert Kart, Kamera, Vær og andre apper) bruker informasjon fra mobil-1, Wi-Fi-2 og Global Positioning System (GPS)-3-nettverk og Bluetooth4 til å bestemme den omtrentlige posisjonen din5.

Apper som kan vise posisjonen din på skjermen, inkludert Kart, viser hvor du er (omtrentlig) med en blå markør. Hvis posisjonen din ikke kan bestemmes nøyaktig i Kart, vil du se en blå sirkel rundt markøren. Størrelsen på sirkelen viser hvor nøyaktig posisjonen din kan beregnes – jo mindre sirkel, desto større presisjon. Når Stedstjenester er aktivert, vises et svart eller hvitt pilsymbol på statuslinjen. 

Kart, veibeskrivelser og stedsbaserte apper er avhengige av datatjenester. Disse datatjenestene kan bli endret og er kanskje ikke tilgjengelige i alle geografiske områder, slik at kart, veibeskrivelser eller stedsbasert informasjon kan være utilgjengelig, upresis eller ufullstendig. Sammenlign informasjonen som vises på enheten, med omgivelsene, og følg skiltingen ved avvik.

Finn ut mer om Stedstjenester og personvern.

Gi apper tillatelse til å bruke posisjonen din

Første gang en app forsøker å få tilgang til posisjonen din, må den be om tillatelse fra deg. Du ser en ledetekst som forklarer hvilken app som ber om tillatelse til å bruke posisjonen din, i tillegg til apputviklerens grunn til å be om den.

Noen apper ber om å få bruke posisjonen din bare mens appen er i bruk. En app regnes som «i bruk» når du aktivt bruker den i forgrunnen, eller når den bruker posisjon i bakgrunnen. I slike tilfeller vises det en blå pille i statuslinjen.

Hvis du gir en app tillatelse mens den er i bruk, kan appen be deg om tillatelse til å bruke posisjonen din når den er i bakgrunnen.

Når du lar en app bruke posisjonen din i bakgrunnen, vil enheten fra tid til annen minne deg om at en app bruker posisjonen din, og den viser disse posisjonene på et kart. Du blir også spurt om du vil fortsette å la appen bruke posisjonen din i bakgrunnen.

Med iOS 13 og iPadOS 13 kan du trykke på Tillat én gang for å la en app få tilgang til Stedstjenester-data bare for én økt (én gang). Hvis du lukker appen og deretter åpner den på nytt, og den prøver å få tilgang til posisjonen din igjen, vil den be om tillatelse på nytt. Apper bruker ikke plasseringen din før de har bedt om tillatelse og du har gitt dem tillatelse.

Du kan ombestemme deg når som helst og oppdatere preferansene dine fra Innstillinger < Personvern < Stedstjenester.

Slå Stedstjenester på eller av

Du kan slå Stedstjenester på eller av fra Innstillinger> Personvern > Stedstjenester. Du kan slå på Stedstjenester under Oppsettassistent-prosessen eller senere gjennom Stedstjenester-innstillingen. Du kan også bestemme hvilke apper og systemtjenester som skal ha tilgang til data fra Stedstjenester enkeltvis. Når Stedstjenester er slått av, kan ikke apper bruke plasseringen din i forgrunnen eller bakgrunnen. Dette vil begrense ytelsen til ulike apper fra Apple og tredjeparter.

Hvis du vil tilbakestille alle stedsinnstillingene til fabrikkstandarden, går du til Innstillinger > Generelt > Tilbakestill og trykker på Tilbakestill sted og personvern. Når steds- og personverninnstillingene er nullstilt, slutter apper å bruke plasseringen din til du gir dem tillatelse igjen.

Innstillinger > Personvern > Stedstjenester.

Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Systemtjenester.

Forbedre GPS-nøyaktigheten

GPS-nøyaktigheten er avhengig av hvor mange GPS-satellitter som er synlige. Det kan ta flere minutter å finne alle de synlige satellittene, og nøyaktigheten forbedres gradvis over tid. Slik kan du forbedre GPS-nøyaktigheten:

 • Påse at du har angitt dato, klokkeslett og tidssone riktig på enheten under Innstillinger > Generelt > Dato og tid. Bruk Still inn automatisk – hvis det er mulig.
 • Sørg for klar sikt i flere retninger. Vegger, biltak, høye bygninger, fjell og andre hindringer kan blokkere sikten til GPS-satellitter. Når det skjer, bruker enheten Wi-Fi- eller mobilnettverk til å finne ut hvor du er til GPS-satellittene blir synlige igjen.

Stedstjenester med massegenerert Wi-Fi- og mobildatanettverk

Hvis Stedstjenester er på, sender enheten jevnlig de geokodede plasseringene til Wi-Fi-tilgangspunkter og mobilmaster i nærheten til Apple for å utvide Apples database over Wi-Fi-tilgangspunkter og mobilmastplasseringer, som er basert på data fra brukere. Hvis du reiser (for eksempel med bil), og Stedstjenester er på, sender iOS-enheter med GPS aktivert også jevnlig GPS-posisjoner, reisehastighet og informasjon om barometrisk trykk til Apple for å bygge opp Apples databaser om veitrafikk og innendørs trykk, som er basert på data fra brukere. Stedsdata fra brukere som er hentet inn av Apple, lagres med kryptering og identifiserer deg ikke personlig.

Om Bluetooth, data og Stedstjenester

Med iOS 13 og iPadOS 13 må en app be om tillatelse til å bruke Bluetooth-funksjoner med unntak av å spille av lyd til en Bluetooth-enhet, som ikke krever tillatelse. Du kan endre enhetens Bluetooth-tillatelser fra Innstillinger > Personvern > Bluetooth.

Om plasseringen din under nødanrop

Av sikkerhetshensyn kan stedsinformasjonen på iPhone brukes til nødsamtaler for å hjelpe med hurtig respons, uavhengig av om du aktiverer Stedstjenester eller ikke.

Les mer

1. iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller): Påse at mobildata er på under Innstillinger > Mobilnett > Mobildata, selv om du ikke har noe mobildataabonnement. Dette gjør enheten i stand til å kalibrere seg selv mer nøyaktig ved bruk av tids- og stedsinformasjon fra nettverket. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å deaktivere en SIM-PIN-kode.
2. iOS- og iPadOS-enheter som selges i Fastlands-Kina og Tyskland, kan bruke begrepet «Wireless LAN» (WLAN) i stedet for Wi-Fi.
3. GPS er tilgjengelig på iPhone og iPad Wi-Fi + Cellular-modeller.
4. Bluetooth samhandler med iBeacons for å danne og overvåke områder som annonserer visse identifiserende opplysninger på.
5. iOS- og iPadOS-enheter uten mobiltilkobling, bruker bare Wi-Fi for Stedstjenester (hvis et Wi-Fi-nettverk er tilgjengelig). Enkelte apper fra tredjepart benytter Wi-Fi-forbindelser til områdeovervåking. Hvis en enhet er låst med sikkerhetskode, kan denne funksjonen være begrenset eller unøyaktig.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: