Om personvern og Stedstjenester for iOS 8 og nyere

Les om tjenester i iOS 8 og nyere som beskytter privat informasjon, inkludert plasseringen din, på iPhone, iPad og iPod touch.

Personvernkontroller

Med personvernkontrollene i iOS 8 og nyere har du kontroll over hvilke apper som har tilgang til informasjon som er lagret på iOS-enheten. Du kan for eksempel tillate at en sosial nettverksapp bruker kameraet, slik at du kan ta og laste opp bilder. Du kan også gi tilgang til kontaktene dine, slik at en meldingsapp kan finne venner som allerede bruker den samme appen.

Du kan endre personverninnstillingene i Innstillinger > Personvern. Du kan velge en type data fra denne listen for å se hvilke apper som har bedt om tillatelse til å bruke slike data. En app vises ikke på listen før den ber om tillatelse til å bruke dataene dine. Du kan gi en hvilken som helst app som har bedt om tillatelse til å bruke data, slik tillatelse eller oppheve tillatelsen. Apper kan bare bruke dataene dine hvis du har gitt dem tillatelse til det.

Hvis du tillater at tredjepartsapper eller nettsteder bruker dataene dine og posisjonen din, er du underlagt vilkårene, personvernretningslinjene og praksisen deres. Du bør gå gjennom vilkårene, retningslinjene for personvern og praksisen som gjelder for appene og nettstedene for å forstå hvordan de bruker plasseringen din og annen informasjon. Informasjon Apple samler inn, vil bli behandlet i henhold til Apples retningslinjer for personvern.

Hvordan iOS-enheten bruker Stedstjenester

Med din tillatelse tillater Stedstjenester at apper og nettsteder (inkludert Kart, Kamera, Vær og andre apper) bruker informasjon fra mobil-1, Wi-Fi-2 og Global Positioning System (GPS)-3-nettverk og Bluetooth4 til å bestemme den omtrentlige posisjonen din5.

Apper som kan vise posisjonen din på skjermen, inkludert Kart, viser hvor du er (omtrentlig) med en blå markør. Hvis stedet ikke kan bestemmes nøyaktig, vil du se en blå sirkel rundt markøren. Størrelsen på sirkelen viser hvor nøyaktig posisjonen din kan beregnes – jo mindre sirkel, desto større presisjon.

Når Stedstjenester er aktivert, vises et svart eller hvitt pilsymbol på statuslinjen.

Kart, veibeskrivelser og stedsbaserte apper er avhengige av datatjenester. Disse datatjenestene kan bli endret og er kanskje ikke tilgjengelige i alle geografiske områder, slik at kart, veibeskrivelser eller stedsbasert informasjon kan være utilgjengelig, upresis eller ufullstendig. Sammenlign informasjonen som vises på enheten, med omgivelsene, og følg skiltingen ved avvik.

Les mer om hvordan Apple og tredjepartsapper bruker Stedstjenester.

Gi apper tillatelse til å bruke plasseringen din

Første gang en app forsøker å få tilgang til plasseringen din, ber den om tillatelse fra deg – også hvis det skjer i bakgrunnen. Du vil se hvilken app som ber om tillatelse til å bruke plasseringen din, og utvikleren av appen kan også forklare hvordan appen bruker plasseringen.

Noen apper vil be om å få bruke plasseringen bare mens appen er i bruk. En app anses å være «i bruk» når du aktivt bruker den i forgrunnen, eller når den er i bruk i bakgrunnen, noe statuslinjen vil indikere.

Andre apper vil be om tilgang til plasseringen din selv om appen ikke er i bruk. Når du gir en app tillatelse til alltid å bruke plasseringen din, minner iOS deg på hvilke apper som kan bruke informasjonen etter at en app har brukt plasseringen din i bakgrunnen.

Slå Stedstjenester på eller av

Du kan slå Stedstjenester på eller av fra Innstillinger > Personvern > Stedstjenester. Du kan slå på Stedstjenester under Oppsettassistent-prosessen eller senere gjennom Stedstjenester-innstillingen. Du kan også bestemme hvilke apper og systemtjenester som skal ha tilgang til data fra Stedstjenester enkeltvis. Når Stedstjenester er slått av, kan ikke apper bruke plasseringen din i forgrunnen eller bakgrunnen. Dette vil begrense ytelsen til ulike apper fra Apple og tredjeparter.

Innstillinger > Personvern > Stedstjenester.

 

Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Systemtjenester.
 

 

Tilbakestill eller deaktiver Stedstjenester

Stedsadvarsler er forespørslene apper (som for eksempel Kamera, Kompass, Kart og stedsbaserte tredjepartsapper) kommer med om å få bruke Stedstjenester i disse appene. Apper ber om tillatelse første gang de trenger tilgang til data fra Stedstjenester. Hvis du trykker på Tillat, får appen tillatelse til å bruke Stedstjenester ved behov. Hvis du trykker på Ikke tillat, hindres en app i å få tilgang til data fra Stedstjenester. Apper bruker ikke plasseringen din før de har bedt om tillatelse og du har gitt dem tillatelse.

Hvis du vil tilbakestille alle stedsinnstillingene til fabrikkstandarden, går du til Innstillinger > Generelt > Tilbakestill og trykker på Tilbakestill sted og personvern. Når steds- og personverninnstillingene er nullstilt, slutter apper å bruke plasseringen din til du gir dem tillatelse igjen.

Forbedre GPS-nøyaktigheten

GPS-nøyaktigheten er avhengig av hvor mange GPS-satellitter som er synlige. Det kan ta flere minutter å finne alle de synlige satellittene, og nøyaktigheten forbedres gradvis over tid. Slik kan du forbedre GPS-nøyaktigheten:

  • Påse at du har angitt dato, klokkeslett og tidssone riktig på enheten under Innstillinger > Generelt > Dato og tid. Bruk Still inn automatisk – hvis det er mulig.
  • Sørg for klar sikt i flere retninger. Vegger, biltak, høye bygninger, fjell og andre hindringer kan blokkere sikten til GPS-satellitter. Når det skjer, bruker enheten Wi-Fi- eller mobilnettverk til å finne ut hvor du er til GPS-satellittene blir synlige igjen.

Stedstjenester med massegenerert Wi-Fi- og mobildatanettverk

Hvis Stedstjenester er på, sender enheten jevnlig de geokodede plasseringene til Wi-Fi-tilgangspunkter og mobilmaster i nærheten til Apple for å utvide Apples database over Wi-Fi-tilgangspunkter og mobilmastplasseringer, som er basert på data fra brukere. Hvis du reiser (for eksempel med bil), og Stedstjenester er på, sender iOS-enheter med GPS aktivert også jevnlig GPS-posisjoner og reisehastighet i anonymisert og kryptert form til Apple for å bygge opp Apples veitrafikkdatabase, som er basert på data fra brukere. Stedsdataene Apple samler inn fra brukerne, er anonyme og kryptert. De identifiserer ikke deg personlig.

Les mer om Stedstjenester og Personvern.

Om plasseringen din under nødanrop

Av sikkerhetshensyn kan stedsinformasjonen på iPhone brukes til nødsamtaler for å hjelpe med hurtig respons, uavhengig av om du aktiverer Stedstjenester eller ikke.

Les mer

1. iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller): Påse at mobildata er på under Innstillinger > Mobilnett > Mobildata, selv om du ikke har noe mobildataabonnement. Dette gjør enheten i stand til å kalibrere seg selv mer nøyaktig ved bruk av tids- og stedsinformasjon fra nettverket. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å deaktivere en SIM-PIN-kode.
2. iOS-enheter som selges i fastlands-Kina og Tyskland, kan bruke begrepet «Wireless LAN» (WLAN) i stedet for Wi-Fi.
3. GPS er tilgjengelig på iPhone og iPad Wi-Fi + Cellular-modeller.
4. Bluetooth samhandler med iBeacons for å danne og overvåke områder som annonserer visse identifiserende opplysninger på.
5. iOS-enheter uten mobiltilkobling bruker bare Wi-Fi til Stedstjenester (hvis et Wi-Fi-nettverk er tilgjengelig). Enkelte apper fra tredjepart benytter Wi-Fi-forbindelser til områdeovervåking. Hvis en enhet er låst med sikkerhetskode, kan denne funksjonen være begrenset eller unøyaktig.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: