Hvis Spør om kjøp ikke fungerer

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke ser Spør om kjøp-varsler, eller hvis barnet ser «Kan ikke be om tillatelse» når han eller hun har spurt familiegruppeorganisatoren om å kjøpe noe.

Løsninger du kan prøve først

 1. Kontroller at både du og barnet ditt har oppdatert til den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS på iPhone eller iPad, og den nyeste versjonen av macOS på Mac.
 2. Hvis du har slått på Fokus på enheten din, må du enten slå av funksjonen eller sjekke Fokus-innstillingene for å påse at du kan motta tidskritiske varslinger som Spør om kjøp-forespørsler. 
 3. Prøv å endre navnet på enheten din, og kontroller at enheten din og barnets enhet har forskjellige navn. For å se og endre navnet på en enhet går du til Innstillinger > Generelt > Om > Navn. 

Hvis Spør om kjøp-forespørsler mangler

Hvis du ikke får med deg et Spør om kjøp-varsel, finner du forespørselen i Varslingssenteret på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. Hvis du fortsatt ikke ser Spør om kjøp-forespørsler, kontrollerer du innstillingene for Familiedeling, sjekker hvilken Apple‑ID du er logget på med og sørger for at du bruker en enhet som støttes.

Åpne Varslingssenter på iPhone, iPad eller iPod touch

Se etter Spør om kjøp-forespørsler i Familiedelen av Varslingssenter. 

 • Fra låst skjerm sveiper du opp fra midten av skjermen.
 • Fra alle andre skjermer sveiper du ned fra midten øverst på skjermen.

Åpne Varslingssenter på Mac

Spør om kjøp-forespørsler vises øverst i varslingssenteret på Mac. 

Klikk på datoen øverst til høyre på skjermen, eller sveip til venstre med to fingre fra høyre kant av styreflaten. Varslinger vises øverst i Varslingssenter.


Hvis barnet ser en «Kan ikke be om tillatelse»-melding

Når Spør om kjøp er slått på, og barnet spør organisatoren av familiegruppen om å godkjenne et kjøp, kan barnet se meldingen «Kan ikke be om tillatelse. Du kan ikke be om tillatelse siden du er logget på med iCloud- og iTunes-kontoer som ikke er knyttet til hverandre».

Når du ser denne meldingen, sjekker du innstillingene for Familiedeling, sjekker hvilken Apple‑ID du er logget på med og sørger for at du bruker en enhet som støttes.

Se gjennom innstillingene for Familiedeling

Hvis du er familieorganisatoren, kan du gå til Innstillinger eller Systemvalg for å se om kontoene til familiemedlemmene har Spør om kjøp slått på. 

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå til Innstillinger.
 2. Trykk på Familie. Hvis du ikke ser Familie, trykker du på navnet ditt og deretter på Familiedeling.
 3. Hvis du er familieorganisatoren, må du sørge for at Deling av kjøp er slått på. Deretter kan du trykke på navnet til et familiemedlem for å se om Spør om kjøp er slått på for den aktuelle kontoen.

På Mac

I macOS Ventura eller nyere:

 1. Velg Apple-menyen  > Systeminnstillinger.
 2. Klikk på Familie.
 3. Hvis du er familieorganisatoren, klikker du på Deling av kjøp og sørger for at Del mine kjøp er slått på.
 4. Klikk på navnet til et familiemedlem, og klikk deretter på Spør om kjøp for å se om det er slått på for denne personen. 

I macOS Monterey eller eldre:

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg. 
 2. Klikk på Familiedeling. 
 3. Hvis du er familieorganisatoren, klikker du på Deling av kjøp og sørger for at Del mine kjøp er slått på. 
 4. Klikk på Familiedeling, og klikk på Detaljer ved siden av navnet til et familiemedlem for å se om Spør om kjøp er slått på for denne personen.

Sjekk Apple-ID-en du bruker til kjøp

Sørg for at du er logget på App Store, iTunes Store, Apple TV-appen, Apple Music-appen eller Apple Books med samme Apple-ID som du valgte for å dele innhold med familien din.

Finn ut hvordan du bruker din egen Apple‑ID til Familiedeling

På iPhone, iPad eller iPod touch

I iOS 16 eller iPadOS 16 eller nyere:

 1. Gå til Innstillinger > Familie.
 2. Trykk på navnet ditt. 
 3. Noter hvilken Apple-ID som er oppført.
 4. Trykk på Kjøp.
 5. Trykk på Apple‑ID for kjøp og kontroller at du er logget på med samme Apple‑ID som du bruker til Familiedeling. Hvis ikke, trykker du på Del ved hjelp av sekundær Apple‑ID og skriver inn Apple‑ID‑en og passordet for den aktuelle Apple‑ID‑en. 

I iOS 15 eller iPadOS 15 eller tidligere versjoner:

 1. Gå til Innstillinger, trykk på navnet ditt og deretter på Familiedeling. 
 2. Trykk på navnet ditt.
 3. Merk deg hvilken Apple-ID du bruker.
 4. Gå tilbake til Innstillinger.
 5. Trykk på navnet ditt, trykk på Medier og kjøp, og trykk deretter på Vis konto.
 6. Sørg for at du bruker samme Apple-ID.

På Mac

I macOS Ventura eller nyere:

 1. Velg Apple-menyen  > Systeminnstillinger, og klikk deretter på Familie.
 2. Klikk på navnet ditt, og klikk deretter på Kjøp.
 3. Noter deg Apple‑ID‑en som er oppført under Apple‑ID for kjøp.
 4. Åpne App Store.
 5. Velg Butikk > Konto.
 6. Klikk på Kontoinnstillinger.
 7. Sørg for at du bruker samme Apple-ID.

I macOS Monterey eller eldre: 

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg.
 2. Klikk på Familiedeling, og klikk deretter på Detaljer ved siden av navnet ditt.  
 3. Noter hvilken Apple-ID du bruker for familiekjøp.
 4. Åpne App Store. Klikk på navnet ditt. Deretter klikker du på Vis informasjon. 
 5. Påse at du bruker samme Apple-ID. 

På Apple TV

 1. Fra Hjem-skjermen går du til Innstillinger > Brukere og kontoer > iCloud.
 2. Velg navnet ditt. Merk deg Apple-ID-en.
 3. Klikk på menyknappen på Apple TV-fjernkontrollen for å gå tilbake til Brukere og kontoer-skjermen.
 4. Velg kontoen til [navnet ditt].
 5. Sørg for at du bruker samme Apple-ID. 

Sørg for at du bruker en støttet enhet

Du må ha iOS 8 eller nyere på iPhone, iPad eller iPod touch og OS X Yosemite eller nyere på Mac for å konfigurere eller bli med i en Familiedeling-gruppe. Når du prøver å kjøpe noe på en enhet som ikke støttes, blir du likevel spurt om å be om tillatelse. Du vil imidlertid ikke få noe varsel når familieorganisatoren godkjenner eller avviser forespørselen. Hvis familieorganisatoren foretar kjøpet og innholdet ikke lastes ned automatisk, kan du trykke på prisen igjen for å laste ned varen.


Hvis Spør om kjøp er slått på for kontoen din

 • Du kan ikke kjøpe iTunes Match, iTunes-gaver eller donasjoner.
 • Hvis du laster ned innhold fra et familiemedlems tidligere kjøp, vises ikke en Spør om kjøp-melding. Hvis du løser inn en produktkode, får du heller ikke meldingen fra Spør om kjøp.
Publiseringsdato: