Hvis Spør om kjøp ikke fungerer

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke ser Spør om kjøp-varsler, eller hvis barnet ser «Kan ikke be om tillatelse» når han eller hun har spurt familiegruppeorganisatoren om å kjøpe noe.

Hvis Spør om kjøp-forespørsler mangler

Hvis du ikke får med deg et Spør om kjøp-varsel, finner du forespørselen i Varslingssenteret på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. Hvis du fremdeles ikke ser Spør om kjøp-forespørsler, kan du sjekke hvilken Apple-ID du er logget på med, sjekke Familiedeling-innstillingene og sørge for at du bruker en støttet enhet.

Åpne Varslingssenter på iPhone, iPad eller iPod touch

 • Fra låst skjerm sveiper du opp fra midten av skjermen.
 • Fra alle andre skjermer sveiper du ned fra midten øverst på skjermen. 

Åpne Varslingssenter på Mac

 • I macOS Big Sur klikker du på datoen øverst til høyre på skjermen. Varslinger vises øverst i Varslingssenter. 
 • I macOS Catalina eller eldre klikker du på Varslingssenter-symbolet Varslingssenter øverst til høyre på skjermen eller drar mot venstre med to fingre fra høyre kant av styreflaten. Klikk deretter på Varslinger øverst i Varslingssenter. 

Hvis barnet ser en «Kan ikke be om tillatelse»-melding

Når Spør om kjøp er slått på og barnet spør organisatoren av familiegruppen om å godkjenne et kjøp i iTunes og App Store, kan barnet se meldingen «Kan ikke be om tillatelse. Du kan ikke be om tillatelse siden du er logget på med iCloud- og iTunes-kontoer som ikke er knyttet til hverandre».

Når du ser denne meldingen, må du sjekke hvilken Apple-ID du er logget på med og Familiedeling-innstillingene dine. Sørg for at du bruker en støttet enhet.

Sjekk Apple-ID-en du bruker for kjøp

Sørg for at du er logget på iTunes og App Store med samme Apple-ID som du valgte for deling av innhold med familien. Finn ut hvordan du bruker din egen Apple-ID for Familiedeling.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå til Innstillinger > [navnet ditt] > Familiedeling, og trykk på navnet ditt.
 2. Merk deg hvilken Apple-ID du bruker.
 3. Gå tilbake til Innstillinger.
 4. Trykk på [navnet ditt] > iTunes og App Store.
 5. Sørg for at du bruker samme Apple-ID.

På Mac

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg.
 2. Klikk på Familiedeling, og klikk deretter på Detaljer ved siden av navnet ditt.  
 3. Noter hvilken Apple-ID du bruker til for familiekjøp.
 4. Åpne App Store. Klikk på [navnet ditt] > Vis informasjon. 
 5. Påse at du bruker samme Apple-ID. 

På Apple TV

 1. Fra Hjem-skjermen går du til Innstillinger > Brukere og kontoer > iCloud.
 2. Velg navnet ditt. Merk deg Apple-ID-en.
 3. Klikk på menyknappen på Apple TV-fjernkontrollen for å gå tilbake til Brukere og kontoer-skjermen.
 4. Velg kontoen til [navnet ditt].
 5. Sørg for at du bruker samme Apple-ID. 

Se gjennom innstillingene for Familiedeling

Hvis du er familieorganisatoren, kan du gå til Innstillinger eller Systemvalg for å se om kontoene til familiemedlemmene har Spør om kjøp slått på. 

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå til Innstillinger.
 2. Trykk på [navnet ditt] > Familiedeling.
 3. Hvis du er familieorganisatoren, må du sørge for at Deling av kjøp er slått på. Deretter kan du trykke på navnet til et familiemedlem for å se om Spør om kjøp er slått på for den aktuelle kontoen.

På Mac

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg. 
 2. Klikk på Familiedeling. 
 3. Hvis du er familieorganisatoren, klikker du på Deling av kjøp og sørger for at Del mine kjøp er slått på. Deretter klikker du på Familie for å se om Spør om kjøp er slått på for kontoene til familiemedlemmene.

Sørg for at du bruker en støttet enhet

Du må ha iOS 8 eller nyere på iPhone, iPad eller iPod touch og OS X Yosemite eller nyere på Mac for å konfigurere eller bli med i en Familiedeling-gruppe. Når du prøver å kjøpe noe på en enhet som ikke støttes, blir du likevel spurt om å be om tillatelse. Du vil imidlertid ikke få noe varsel når familieorganisatoren godkjenner eller avviser forespørselen. Hvis familieorganisatoren foretar kjøpet og innholdet ikke lastes ned automatisk, kan du trykke på prisen igjen for å laste ned varen.

Les mer

 • Du kan ikke kjøpe iTunes Match, iTunes-gaver eller donasjoner hvis Spør om kjøp er slått på for kontoen din.
 • Hvis Spør om kjøp er slått på for Apple-ID-en din, men du laster ned innhold fra et familiemedlems tidligere kjøp, ser du ikke meldingen fra Spør om kjøp. Hvis du løser inn en produktkode, får du heller ikke meldingen fra Spør om kjøp.
 • Finn ut mer om Familiedeling.
 • Trenger du fremdeles hjelp? Kontakt Apple-kundestøtte
Publiseringsdato: