Bruke Profile Manager til å hindre OS X Beta-installasjoner

Du kan bruke Profile Manager til å påse at programvare som ennå ikke er lansert, ikke er tilgjengelig for Mac-maskiner som bruker OS X.

Hindre OS X Beta-installasjoner

Brukere som er registrert i OS X Beta-programmet, kan se Apple-programvare som ennå ikke er lansert, på sine Mac-maskiner. Du kan bruke Profile Manager i OS X Server v3.2.1 og nyere til å blokkere tilgang til førlanseringsversjoner av OS X Yosemite som er tilgjengelig fra dette programmet.

  1. Skriv inn preferansedomenenavnet com.apple.SoftwareUpdate
  2. Skriv inn nøkkelen AllowPreReleaseInstallation
  3. Sett nøkkeltypen til Boolsk.
  4. La avkrysningsruten under Verdi-kolonnen stå umarkert. Nøkkelverdien blir da satt til False.

Når du har lagret endringene, pusher du profilen ut til klientsystemene. Mac-maskiner som bruker denne profilen, kan ikke lenger installere førlanseringsversjoner av OS X Yosemite fra OS X Beta-programmet.

Hvis du ikke bruker Profile Manager, kan du opprette din egen profil. Last ned denne filen for å se en eksempelprofil. Distribuer profilen til klientene fra en e-postmelding eller nettside. Du kan også bruke trådløs levering og konfigurering av profil, eller en tjener for administrering av mobile enheter (MDM) for å distribuere profilen.

Denne framgangsmåten blokkerer kun tilgang til førlanseringsprogramvare fra OS X Beta-programmet. Den hindrer ikke installasjon av utgitte versjoner av OS X.

Publiseringsdato: