Om sikkerhetsinnholdet i Apple TV 6.2

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Apple TV 6.2.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Hvis du ønsker mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet, kan du se Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil vite mer om andre sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

Apple TV 6.2

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: Et program kunne forårsake at enheten omstartet uventet

  Beskrivelse: Det var en nullpeker-dereferanse i håndteringen av IOKit API-argumenter. Problemet ble løst gjennom ekstra validering av IOKit API-argumenter.

  CVE-ID

  CVE-2014-1355: cunzhang ved Adlab i Venustech

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med heap-bufferoverflyt i launchds håndtering av IPC-meldinger. Dette problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1356: Ian Beer i Google Project Zero

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med heap-bufferoverflyt i launchds håndtering av loggmeldinger. Dette problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1357: Ian Beer i Google Project Zero

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var heltallsoverflyt i launchd. Dette problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1358: Ian Beer i Google Project Zero

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var heltallsunderflyt i launchd. Dette problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1359: Ian Beer i Google Project Zero

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: To byte hukommelse kunne bli avdekket for en ekstern angriper

  Beskrivelse: Det var et problem med tilgang til ikke-initialisert hukommelse i håndteringen av DTLS-meldinger på en TLS-forbindelse. Problemet ble løst ved å godta DTLS-meldinger bare på en DTLS-forbindelse.

  CVE-ID

  CVE-2014-1361: Thijs Alkemade i The Adium Project

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt hukommelse i WebKit. Disse problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2013-2875: miaubiz

  CVE-2013-2927: cloudfuzzer

  CVE-2014-1323: banty

  CVE-2014-1325: Apple

  CVE-2014-1326: Apple

  CVE-2014-1327: Google Chrome Security Team, Apple

  CVE-2014-1329: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1330: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1331: cloudfuzzer

  CVE-2014-1333: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1334: Apple

  CVE-2014-1335: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1336: Apple

  CVE-2014-1337: Apple

  CVE-2014-1338: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1339: Atte Kettunen i OUSPG

  CVE-2014-1341: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1342: Apple

  CVE-2014-1343: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1362: Apple, miaubiz

  CVE-2014-1363: Apple

  CVE-2014-1364: Apple

  CVE-2014-1365: Apple, Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1366: Apple

  CVE-2014-1367: Apple

  CVE-2014-1368: Wushi i Keen Team (Research Team ved Keen Cloud Tech)

  CVE-2014-1382: Renata Hodovan ved University of Szeged / Samsung Electronics

  CVE-2014-1731: et anonymt medlem av Blink-utviklingssamfunnet

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: En iTunes Store-transaksjon kan bli fullført uten tilstrekkelig autorisasjon

  Beskrivelse: En pålogget bruker kunne fullføre en iTunes Store-transaksjon uten å oppgi et gyldig passord. Problemet ble løst ved å gjennomføre ekstra kjøpsautorisering.

  CVE-ID

  CVE-2014-1383 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: