Deaktivere Mail-tjenester på OS X Server

Du kan tilpasse hvilke Mail-tjenester som kjører i OS X Server. Du kan for eksempel deaktivere POP hvis du kun ønsker å bruke IMAP.

Server.app 3.1 og nyere inkluderer en global servicekontroll av Mail-tjeneren. Kontrollen sikrer at alle de ulike tjenestene knyttet til Mail-tjeneren, kjører hver gang Mail-tjeneren starter. Hvis du vil tilpasse OS X Mail-tjeneren, må du deaktivere denne funksjonen.

 1. Bruk denne Terminal-kommandoen for å deaktivere den globale servicekontrollen som utføres når Mail-tjenesten starter

  sudo serveradmin settings mail:global:skip_enable_service_check = yes
  
 2. Marker tjenestene du vil aktivere eller deaktivere. Samtlige av følgende tjenester kan aktiveres (= ja) eller deaktiveres (= nei) med serveradmin-kommandoen i Terminal. Som standard er alle satt til "ja".

  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp =
  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_in =
  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_out =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_imap =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_pop =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_sieve = 
  
 3. Stopp Mail-tjeneren og vent 30 sekunder til Mail-tjeneren har stoppet helt.
 4. Start Mail-tjeneren. Ovennevnte endringer trer i kraft.

Innstillingene kan tilbakestilles til standardverdier ved behov ved å sette hver enkelt til "ja" eller ved å sette skip_global_service_check til "nei". Når Mail-tjeneren stoppes og startes igjen, blir tjenestene aktivert på nytt hvis de er satt til "ja".

Publiseringsdato: