Om Systeminformasjon på Mac

Bruk Systeminformasjon-appen for å se et sammendrag av informasjon om maskinvaren, programvaren og nettverket på Macen din.

Systeminformasjon-appen viser detaljerte spesifikasjoner og annen informasjon om maskinvaren og programvaren på Macen, inkludert nettverket og eksterne enheter. I noen versjoner av OS X kalles denne appen «Systemprofil».

Velg Apple-menyen  > Om denne maskinen. Dette åpner en oversikt over Macen, inkludert Macens modell, prosessor, minne, serienummer og versjon av macOS. For å se flere detaljer i Systeminformasjon-appen kan du klikke på Systemrapport-knappen.

For å åpne Systeminformasjon direkte trykker du på og holder nede Tilvalg-tasten og velger Apple-menyen  > Systeminformasjon. Du kan også bruke Spotlight til å finne Systeminformasjon, eller åpne det fra Verktøy-mappen i Programmer-mappen. 

Systeminformasjon åpner en systemrapport for Macen din:

Velg elementer i sidepanelet for å se informasjon om hvert element. Maskinvare-delen viser for eksempel Macens serienummer, Minne-delen viser hvor mye minne som er installert i hvert interne minnespor, og Programvare-delen viser hvilken startdisk (oppstartsvolum) Macen bruker. Du kan bruke Nettverk-delen og Nettverksverktøy til å finne ut mer om nettverket ditt.

Hvis du vil at Systeminformasjon skal lese serienummeret ditt høyt, velger du Arkiv > Uttal serienummer.

Hvis du vil lagre en kopi av rapporten, velger du Arkiv > Arkiver som.

Hvis du vil finne ut mer om Systeminformasjon, velger du Hjelp > Systeminformasjon-hjelp.

Publiseringsdato: