Her kan du kjøpe VPP-kreditt for Apple School Manager og Apple Business Manager

Bedriftsorganisasjoner som er registrert for apper og bøker for Apple Business Manager, og utdanningsorganisasjoner som er registrert for apper og bøker for Apple School Manager, kan bruke VPP-kreditt til å kjøpe apper og bøker.

Det er flere måter bedriften eller utdanningsorganisasjonen kan betale for voluminnkjøp på, inkludert VPP-kreditt.

Finn landet ditt eller regionen din i tabellen nedenfor. Et hakemerke viser om betalingsmåten er tilgjengelig. Klikk på hakemerket for mer informasjon.

Finn ut hvordan du kjøper VPP-kreditt sikkert fra Apple.

Bedrifter

Land eller region Alternativer for kjøp av VPP-kreditt
Apple Online
Store (tilpasset)
Telefon Apple
Store-butikk
Apple-
autorisert
forhandler


Australia

 

Østerrike
 

Belgia
 

Brasil
     


Canada

 

Danmark
 

Finland
 


Frankrike

0800 970 210


Tyskland

 


Irland
 

Italia

800 915 911


Japan
 

Luxembourg
 

Nederland
 

New Zealand
 

Norge
 

Spania

900 812 683


Sverige
 

Sveits
 

Storbritannia

0800 0582222


USA
1-800-854-3680

 

Utdanningsorganisasjon

 

Land eller region Alternativer for kjøp av VPP-kreditt
Apple Online
Store (tilpasset)
Telefon Apple-
autorisert
forhandler


Australia

1300-551-927 

Østerrike
 

Belgia
 

Brasil
   


Canada

 800 800 2775

Danmark
 

Finland
 


Frankrike

0800 000 340


Tyskland

   

Irland
 

Italia
800 915 901 

Japan
 

 


Luxembourg
 

Nederland
 

New Zealand

 0800-451-995


Norge
 

Spania
 900 812 701

Sverige
 

Sveits
 

Storbritannia
0800 912 0207

USA
1-800-800-2775  

 

Finn ut mer

Publiseringsdato: