Om ePub-filer og iBooks

Les om hvilke typer ePub-filer iBooks godtar.

ePub er et standardformat for åpne e-bøker som vedlikeholdes av International Digital Publishing Forum (IDPF). En ePub er en gruppe filer som er zippet sammen i en enkelt pakke, som har filendelsen .epub.

iBooks godtar både ePub 3 og ePub 2.

Om ePub 3

Når du pakker ut en ePub 3, vil du se én fil og to mapper:

  • Fil: Mimetype
  • Mapper: META-INF og OEBPS

Mappen META-INF, som inneholder bokens metadatainformasjon, kan inneholde én eller flere filer, men må inneholde en container.xml-fil. Denne filen forteller iBooks hvordan resten av ePub-pakken skal behandles.

OEBPS-mappen inneholder bokens innhold, metadata, stil og innholdsfortegnelse.

Du må inkludere disse filene i OEBPS-mappen:

  • XHTML-filer for innholdet, som kan inkludere tekst, bilder og medier. Innholdsfortegnelsen, som er en navigeringsfil, har ofte navnet toc.xhtml.
  • En fil med navnet content.opf, som beskriver metadata, manifestet (hvilke filer som finnes i OEBPS-mappen) og visningsrekkefølgen til disse filene.

Du kan også inkludere et gjennomgripende stilark (CSS) i OEBPS-mappen for å beskrive bokens stil og layout.

*Navnet på denne mappen kan variere.

Om ePub 2

Akkurat som ePub 3 har ePub 2 også en mimetype-fil og mappene META-INF og OEBPS. Oppbygningen av de to formatene er svært lik, men ePub 2 inneholder en .ncx-fil i stedet for navigeringsfilen.

Les mer

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: