iBooks: Hva er et navneområde?

Du kan tenke på navneområder som ordforråd.

Navneområder definerer XML-vokabularene som inneholder elementene og attributtene du bruker i EPUBs innholdsdokumenter. Hvert navneområde deklares med en URL og et attributt, xmlns eller xmlns:. For eksempel xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml".

i deklarasjonen ovenfor: xmlns: er attributtet og xhtml er prefikset. Når du har deklarert det, kan du bruke prefikset foran alle element- og attributtnavn atskilt med et kolon. Det angir hvilket XML-vokabular det elementet eller attributter refererer til. Følgende utdrag for EPUBs OPF-fil illustrerer hvordan du kan bruke prefikset:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<package xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" unique-identifier="bookid" version="3.0">

	<metadata xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >

		<dc:title>Example</dc:title>

		<dc:identifier id="bookid">0123456789</dc:identifier>

		<dc:language>en</dc:language>

	</metadata>

I tillegg til OPFs standardnavneområde inkluderer utdraget ovenfor Dublin Core-navneområdet (xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/“). Det brukes til å angi metadataattributter i OPF.
 
Hvis en leveranse ender med en feil knyttet til et objekt eller attributt som ikke er tillatt, finnes kanskje ikke det aktuelle objektet eller attributtet blant navneområdene som er deklarert i EPUB. Du løser problemet ved å endre objektet eller attributtet til et som er gyldig.

Publiseringsdato: