Legge inn alternativ tekst for bilder i en EPUB

Hvis du inkluderer bilder i EPUB-boken, bruker du alternativ tekst (eller alt-tekst) for å sikre tilgjengelighet og gi en meningsfull kontekst for brukere som bruker leselist.

Leselister gir brukere mulighet til å få tekst lest opp, inkludert alternativ tekst. Når brukere som bruker leselist, kommer til et bilde i boken, vil den alternative teksten hjelpe dem med å forstå hva bildet handler om og hva det betyr for fortellingen.

Alt-tekst er et attributt til et bildeobjekt innenfor HTML-koden <img>. Plasser alt-attributtet etter src-attrbuttet (image source) og inkluder tekst som beskriver bildet, i anførselstegn. Her er et eksempel:

<img class="background" src="/libraryimages/page2/page2.jpg" alt="ei jente med gyllent hår foran en blå himmel" />

jente foran blå himmel

Legg til alt-attributtet for hvert bilde for å gjøre EPUB-boken tilgjengelig for alle lesere. Hvis bildet bare er dekorativt og ikke har noe innhold eller mening, kan du bruke attributtet alt="". Ikke bruk disse alt-attributtene:

  • alt="none"
  • alt="nothing"
  • alt="image"
  • alt="page 3"

Les mer om tilgjengelighetsfunksjoner på Mac og i iOS.

Publiseringsdato: