Konfigurere lydenheter på iMac (midten av 2014) og nyere

Les om hvordan du konfigurerer lydenheter på iMac (midten av 2014) og nyere. Du kan bruke Lyd- og MIDI-oppsett til å velge inndata- og utdataenheter for lydkanaler, konfigurere høyttalere, angi klokkefrekvenser og regulere lydnivåer.

Du kan bruke Lyd- og MIDI-oppsett til å konfigurere inndata- og utdataenhetene som du bruker sammen med iMac, som mikrofoner og flerkanals lydgrensesnitt. Lyd- og MIDI-oppsett fungerer med mange typer lyd- og MIDI-grensesnittenheter, inkludert datamaskinens innebygde lyd- og digitale flerkanals lydenheter. Programmet fungerer med enheter som er koblet til iMac via FireWire, USB, Bluetooth, PCMCIA og PCI.

Hvilke innstillinger du kan endre i Lyd- og MIDI-oppsett, er avhengig av lydenheten du bruker. Hvis enheten støtter volumkontroll, for eksempel, kan du regulere volumet for hver kanal som utenheten for lyd har tilgjengelig, ved å følge denne framgangsmåten:

 1. Koble lydenhetene dine til iMac. Om nødvendig, installerer du eventuell programvare som følger med enhetene. Se dokumentasjonen som fulgte med lydenhetene.
 2. Åpne Lyd- og MIDI-oppsett (som finnes under Verktøy i datamaskinens Programmer-mappe).
 3. Velg en lydenhet fra listen til venstre i Lydenheter-vinduet.
  • Hvis du skal bruke enheten til lyd inn, velger du «Bruk denne enheten for lyd inn» fra Handling-menyen.
  • Hvis du skal bruke enheten til lyd ut, velger du «Bruk denne enheten for lyd ut» fra Handling-menyen. Hvis du også vil bruke enheten til avspilling av systemlyder, velger du «Spill varsellyder og lydeffekter via denne enheten» fra Handling-menyen.
 4. Velg alternativene som er tilgjengelig for enheten du konfigurerer, til høyre i Lydenheter-vinduet:
  • I de fleste tilfeller lar du standardinnstillingen til «Klokkekilde»-menyen være.
  • Hvis du skal konfigurere surround (flerkanals) høyttalerkonfigurasjoner, klikker du på Konfigurer høyttalere. Deretter velger du hva slags konfigurasjon du vil bruke. Se Konfigurere eksterne høyttalere for stereo- eller surroundlyd for å få mer informasjon.
  • Du kan angi samplingsfrekvens og bitdybde på Format-menyene. Påse at disse innstillingene stemmer med innstillingene til lydenheten og at samplingsfrekvensen for inn- og utdata er satt til samme verdi. De innebygde høyttalerne til iMac-maskinen kan for eksempel framstå slik:

 

Flere innstillinger

 • Hvis iMac-maskinen støtter maskinvarefrekvenskonvertereren, er Maskinvarefrekvenskonverterer-menyen tilgjengelig på Inndata-menyen. Hvis du velger Automatisk fra menyen, blir maskinvarefrekvenskonvertereren slått på hvis lydsamplingene er i PCM og er formatert i henhold til den internasjonale IEC 60958-3-standarden. Maskinvarefrekvenskonvertereren blir slått av hvis inndatastrømmen er kodet. Du kan også velge Aktiver eller Deaktiver på menyen for å ha maskinvarefrekvenskonvertereren slått på eller av. 
  Hvis du velger Aktiver på menyen, vil du kanskje ikke kunne strømme ikke-LPCM- eller kodet lyd fordi lyden ikke gjenkjennes
 • Hvis programvolumkontroll er tilgjengelig for enheten, er Volum-skyveknappene blå for å indikere at de er aktive. Dra skyveknappene for å angi volumet for hver kanal.
Publiseringsdato: